EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
Г. Г. Казарян

Назад

УДК: 338.242

Г. Г. Казарян

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Анотація

Інвалідність є соціальним феноменом, якого не можна уникнути, кожна держава відповідно до рівня свого економічного розвитку та пріоритетів розвитку формує соціально-економічну політику стосовно людей з обмеженими фізичними можливостями. Отже, можливість суспільства запобігти виникненню інвалідності визначається не лише ступенем розуміння проблеми, але й існуючими економічними ресурсами. Науковці виникнення інвалідності пов'язують із станом здоров'я нації, розвитком системи охорони здоров'я, особливостями соціально-економічного, історичного, політичного розвитку та ін. В Україні в умовах кризової ситуації жодний із вищезазначених аспектів не має тенденції до позитивного вирішення.

G. Kazarian

INSTITUTIONAL REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC PROVISION OF PERSONS WITH RESTRICTED PHYSICAL OPPORTUNITIES

Summary

Invalidity is a social phenomenon that can not be avoided; each state, in accordance with its economic development and development priorities, forms a socio-economic policy for people with disabilities. Consequently, the society's ability to prevent disability is determined not only by the degree of understanding of the problem, but also by the existing economic resources.. Scientists associate the emergence of disability with the state of health of the nation, the development of the health care system, the peculiarities of socio-economic, historical, political development, etc. In Ukraine, in a crisis situation, none of the above aspects has a tendency to a positive solution.

№ 18 2018, стор. 26 - 30

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 472

Відомості про авторів

Г. Г. Казарян

к. е. н., директор Асоціації "Всеукраїнська спілка протезно-ортопедичних підприємств "Ортонет"

G. Kazarian

Candidate of Economic Sciences, Director of the Association "All-Ukrainian Union of Prosthetic and Orthopedic Enterprises" Ortonet"

Як цитувати статтю

Казарян Г. Г. Інституційне регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 26–30.

Kazarian, G. (2018), “Institutional regulation of social and economic provision of persons with restricted physical opportunities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 26–30.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.