EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
С. В. Кудлаєнко

Назад

УДК: 631: 364.1

С. В. Кудлаєнко

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності понять "трансформація" та "трансформаційні процеси" в контексті формування та реалізації державної соціальної політики. Зокрема досліджено підходи до трактування вказаних понять та сформовано авторські визначення. Охарактеризовано особливості трансформаційного періоду, в тому числі і властиві лише для нашої країни з тим, щоб враховувати їх при подальшій розбудові сучасної концепції соціальної політики.

S. Kudlaienko

TRANSFORMATION PROCESSES AND STATE SOCIAL POLICY: NECESSITY TO TAKE FEATURES INTO ACCOUNT

Summary

The article is devoted to the study of the "transformation" and "transformational processes"conceptsessence in the context of the state social policyformation and implementation. In particular, analyzed approaches to the above conceptsinterpretation and formed author definitions.Characterized the transformation periodpeculiarities, including those, inherent only for our country in order to take them into account in the further development of the social policymodern concept.

№ 18 2018, стор. 37 - 41

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 338

Відомості про авторів

С. В. Кудлаєнко

к. е. н., Хмельницький національний університет

S. Kudlaienko

Ph.D. in Economics, Khmelnitskyi National University

Як цитувати статтю

Кудлаєнко С. В. Трансформаційні процеси і державна соціальна політика: необхідність врахування особливостей. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 37–41.

Kudlaienko, S. (2018), “Transformation processes and state social policy: necessity to take features into account”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 37–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.