EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЙТИНГ ЯК ІНСТИТУТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. С. Глушач

Назад

УДК: 330.341.2

Ю. С. Глушач

РЕЙТИНГ ЯК ІНСТИТУТ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Лавиноподібне нагромадження різноманітної інформації, зростання інформаційного перевантаження обумовлює суттєві зрушення в опрацюванні інформації та її використання для ведення господарської діяльності, необхідність усвідомлення і наукового аналізу певної системи правил, які конституюють цей процес. З огляду на це, в статті розкривається зміст процесу формування рейтингової оцінки як похідний від зміни технологічного устрою і ускладнення господарських взаємовідносин. Обгрунтовано роль рейтингу як ефективного консолідуючого інструменту для прийняття рішень в умовах інформаційної недосконалості, що підтверджується великим попитом на його практичне застосування і перетворює його на важливий інститут цифрової економіки.
Охарактеризовано модель побудови рейтингу. Дано класифікацію рейтингів за методологічними ознаками. Виокремлені основні функції рейтингу в контексті трансформаційних перетворень господарської системи.

U. Glushach

RATING AS AN INSTITUTION OF DIGITAL ECONOMY

Summary

Avalanche accumulation of various information together with excessive amount of data brings significant changes in information processing and its usage in conducting business activities. This situation calls for awareness and scientific analysis of a certain system of rules that constitute this process. In view of this, the content of rating assessment process has been revealed as the derivative of technological change and complicated economic relations. The article substantiates the role of the rating as an effective consolidating tool for decision making under the conditions of information imperfection, which is confirmed by great demand for its practical application and transforms it into an important institute of digital economy.
The ranking model has been developed and ranking classification based on methodological principles has been presented. The main functions of rating are outlined in the context of economic system transformations.

№ 18 2018, стор. 42 - 47

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 313

Відомості про авторів

Ю. С. Глушач

старший викладач кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

U. Glushach

Senior teacher of department of statistics, account and audit, Kharkov national university of the name of V.N. Karazina

Як цитувати статтю

Глушач Ю. С. Рейтинг як інститут цифрової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 42–47.

Glushach, U. (2018), “Rating as an institution of digital economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 42–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.