EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
С. А. Вавренюк

Назад

УДК: 378.014(477)

С. А. Вавренюк

ПРОБЛЕМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Анотація

Статтю присвячено проблемам у системі освіти України, які викликані участю у Болонському процесі. Автор проводить аналіз існуючих проблем вищої школи, опираючись на нинішню ситуацію та попередній досвід побудови системи вищої освіти.
Вивчаючи процес реформування вищої школи України, враховуючи концепції Болонського процесу, автор статті говорить про те, що існує необхідність брати до уваги не тільки позитивні моменти розвитку освіти, але так само враховувати проблеми, серед яких автор виділяє проблему реструктуризації вищої освіти, перехід на дворівневу систему освіти, проблема підготовки кадрів тощо.
У висновку автор робить висновок про необхідність підтримки з боку держави на інституційному рівні для вирішення існуючих проблем системи вищої освіти України, пов'язаних з Болонським процесом.

S. Vavrenyuk

PROBLEMS OF THE BOLOGNA PROCESS FOR THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION OF UKRAINE

Summary

The article is devoted to problems in the education system of Ukraine, which are caused by participation in the Bologna process. The author analyzes the existing problems of higher education, relying on the current situation and previous experience in building a higher education system.
Studying the process of reforming the higher school in Ukraine, taking into account the concept of the Bologna process, the author of the article says that there is a need to take into account not only the positive aspects of the development of education, but also to take into account the problems, among which the author identifies the problem of restructuring higher education, the transition to a two-tier system education, the problem of training, etc.
In conclusion, the author concludes that there is a need for support from the state at the institutional level to solve the existing problems of the higher education system in Ukraine related to the Bologna process.

№ 18 2018, стор. 59 - 61

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 496

Відомості про авторів

С. А. Вавренюк

к. держ. упр., старший викладач кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки, Національний університет цивільного захисту України

S. Vavrenyuk

PhD in Public Administration, lectior of the Department of pyrotechnic and special training, National university of civil protection of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Вавренюк С. А. Проблеми болонського процесу для системи вищої школи України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 59–61.

Vavrenyuk, S. (2018), “Problems of the bologna process for the system of higher education of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 59–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.