EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ТА ДІАГНОСТИКА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ІНСТРУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Л. М. Акімова

Назад

УДК: 338.2:351.863

Л. М. Акімова

ІНСТРУМЕНТИ ТА ДІАГНОСТИКА УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ІНСТРУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто підходи щодо визначення понять "діагностика" та "економічна діагностика". Визначено основні види діагностики, які наявні в економічній науці. Виділено ключові загрози, які здійснюють негативний вплив на економічну безпеку країни. Запропоновано класифікація інструментів державного управління. Визначено, що діагностика економічної безпеки держави є певним цілісним організмом. Визначено чинники, які здійснюють безпосередній вплив на економічну безпеку. Виявлений та охарактеризований контролінг як основний інструмент діагности умов забезпечення економічної безпеки держави. Визначено, що ефективність проведення фінансового контролінгу, залежить насамперед від процесу його здійснення, а він у свою чергу проводиться з використанням системи показників. Проаналізовано показники економічної безпеки та визначено показники, відхилення яких є найбільш руйнівним для економічної безпеки держави.

L. Akimova

INSTRUMENTS AND DIAGNOSTICS OF CONDITIONS FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE BY MEANS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The article considers the approaches to the definition of the concepts "diagnostics" and "economic diagnostics". The main types of diagnostics that are present in economic science are identified. Defined key threats that have a negative impact on the economic security of the country. The proposed classification of instruments of public administration. Determined that the diagnosis economic security of the state is a certain integral organism, factors that have direct influence and economic security, controlling is identified and characterized as the main tool for diagnosing the conditions for ensuring the economic security of the state. It is determined that the effectiveness of financial controlling depends primarily on the process of its implementation, and it is in turn carried out using a system of indicators. Indicators, the deviations of which are the most destructive for the economic security of the state.

№ 18 2018, стор. 62 - 66

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 576

Відомості про авторів

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і природокористування, Національний університет водного господарства та природокористування

L. Akimova

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Finance and Environmental Sciences, National University of Water and Environmental Engineering

Як цитувати статтю

Акімова Л. М. Інструменти та діагностика умов забезпечення економічної безпеки держави інструментами державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 62–66.

Akimova, L. (2018), “Instruments and diagnostics of conditions for ensuring economic security of the state by means of public administration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.