EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
О. В. Капштик

Назад

УДК: 351.86

О. В. Капштик

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано шляхи удосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Визначено завдання запропонованому організаційному механізму стратегічних комунікацій, а саме: навчально-науковим Центрам стратегічних комунікацій у складових сектору безпеки і оборони України. Надано перелік дисциплін, які пропонується викладати під час професійного навчання фахівців зі стратегічних комунікацій для сектору безпеки і оборони України, та, відповідно, загальні компетенції, які мають бути отримані. Запропонувано науково-технічні засоби для "стратегічних комунікацій", а також наголошено на необхідності створення єдиної бази, де збиратиметься аналітична інформація, отримана в результаті діяльності державних організаційних механізмів складових сектору безпеки і оборони України. Така база стане основою для створення єдиної автоматизованої системи ситуаційного аналізу та попередження, що дозволить істотно скоротити час на прийняття рішень і домогтися значної інформаційної переваги.

O. Kapshtyk

WAYS OF IMPROVEMENT OF STATE MECHANISMS OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN THE SECURITY AND DEFENSE SECTOR OF UKRAINE

Summary

In this article the author proposed the ways of improvement of the state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine. He defined the tasks of the proposed organizational mechanism of strategic communications, namely, the educational-scientific Centers of Strategic Communications in the components of the security and defense sector of Ukraine. He provided a list of disciplines offered to teach during professional training of specialists in strategic communications for the security and defense sector of Ukraine and, accordingly, general competencies to be obtained. He suggested the scientific and technical means for "strategic communications", and also emphasized the need to create a unified base for analytical information gathered as a result of the activities of state organizational mechanisms of the security and defense sector of Ukraine. This database will become the basis for the creation of the single automated system of situational analysis and prevention, which will significantly reduce the time for decision making and achieve significant information benefits.

№ 18 2018, стор. 104 - 107

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 513

Відомості про авторів

О. В. Капштик

здобувач, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

O. Kapshtyk

сandidate for a degree of Khmelnytskyi university of management and law

Як цитувати статтю

Капштик О. В. Шляхи вдосконалення державних механізмів стратегічних комунікацій у секторі безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 104–107.

Kapshtyk, O. (2018), “Ways of improvement of state mechanisms of strategic communications in the security and defense sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 104–107.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.