EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
О. Б. Гада

Назад

УДК: 351.713:330.131.7

О. Б. Гада

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Анотація

У статті проаналізовано нормативно-правову базу у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту. Наведено приклади реалізації стандартів навчання та механізму підготовки фахівців служби цивільного захисту. Розглянуто Міністерства внутрішніх справ Республіки Польща як центральний орган виконавчої влади, який відповідає за реалізацію державної політики у сфері підготовки фахівців у сфері цивільного захисту. Визначено складові, організацію та функціонуванні систем підготовки фахівців у сфері цивільного захисту Республіки Польща, які можна перейняти для організації системи підготовки фахівців служби цивільного захисту для України. Виявлено певні проблеми та закономірності в цьому процесі для з'ясування тенденцій і перспектив розвитку організаційно-правових засад діяльності зазначеного центрального органу виконавчої влади.

O. Gada

LEGAL PROVISION OF PUBLIC ADMINISTRATION BY THE SYSTEM OF TRAINING SPECIALISTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION IN THE REPUBLIC OF POLAND

Summary

The legal base in the field of training of specialists of the civil protection service studying is analyzed in the article. Examples of implementation of training standards and training mechanism for specialists in the civil protection service are shown in the article. Considered by the Ministry of the Interior of the Republic of Poland as the central executive body responsible for the implementation of state policy in the field of training specialists in the field of civil protection. The components, organization and functioning of the training of specialists in the field of civil protection of the Republic of Poland, which can be taken for the organization of the system of training specialists of the Civil Protection Service for Ukraine, are determined. Some problems and regularities in this process have been identified in order to find out the trends and perspectives of the development of the organizational and legal principles of the activity of the mentioned central executive body.

№ 18 2018, стор. 124 - 126

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 402

Відомості про авторів

О. Б. Гада

ад'юнкт навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

O. Gada

Chief specialist in the provision of personnel work department , The State Emergency Service of Ukraine, Kharkiv

Як цитувати статтю

Гада О. Б. Нормативно-правове забезпечення державного управління системою підготовки фахівців сфери цивільного захисту в республіці польща . Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 124–126.

Gada, O. (2018), “Legal provision of public administration by the system of training specialists in the sphere of civil protection in the republic of poland”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 124–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.