EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОЇ БАЗИ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"
Г. В. Муравицька

Назад

УДК: 35-027.21/.22:004

Г. В. Муравицька

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНОЇ БАЗИ ГАЛУЗІ НАУКИ "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ"

Анотація

У статті зазначено, що пріоритетним завданням в інформаційному забезпеченні галузі науки "Державне управління" повинен стати інноваційний розвиток науково-інформаційного середовища, який передбачає інформатизацію та цифровізацію науково-дослідної діяльності шляхом використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, нарощування інформаційно-пошукових систем, створення наукових баз і банків даних, баз знань, інформаційних центрів, наукових порталів, інституційних репозитаріїв, архівних фондів, впровадження інформаційних систем, ефективне використання наукових Інтернет-ресурсів.
Запропоновано структурно-функціональну модель формування інформаційно-ресурсної бази, яка є результатом послідовних формалізованих процесів, пов'язаних з інформаційним забезпеченням галузі науки "Державне управління". Запровадження інформаційно-ресурсної бази створить умови для входження науково-освітніх установ, у яких виконуються наукові дослідження з державного управління до загальнонаціонального та міжнародного інформаційного простору, розширення його функціональності з метою повноцінного інформаційного забезпечення підтримки наукової діяльності, відкритого доступу до досліджень, покращення якості наукової комунікації, а у підсумку, забезпечуватиме формування цілісної системи знань науки "Державне управління".

G. Muravytska

FORMATION OF THE INFORMATIVE AND RESOURCES DATABASE FOR "PUBLIC ADMINISTRATION" SCIENCE

Summary

The international community entered a new stage of development for which scientific information is new means of production. Modern innovative processes require a new understanding of the role of information in scientific activities. Today the scientific and educational institutions well trying to form a powerful informative resource base for the implementation of research activities in the field of public administration.
Modernization scientific research requires appropriate informative and resources provision, which includes computerization of research processes, in particular: technical reconstruction of libraries, build information retrieval systems, scientific databases, centers of information, archives, extensive use of Internet resources. The introduction and widespread use of ICT affects the quality and efficiency of scientific research, creating a comfortable environment for scientists and improve information support scientific process in public administration.
Implementation in the scientific and educational institutions of single integrated corporate information database of in research of "Public administration" should be treated as the urgent need to create an information management tool for both academic and administrative processes. The information resources base of science of public administration requires improvement and modernization. To create an advanced scientific data base necessary use modern information technology.
The purpose of the study is to creation in the scientific and educational institutions of single integrated corporate information scientific database of in research of "Public administration" as an information management tool for administrative, educational, scientific and communication processes.

№ 18 2018, стор. 133 - 138

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-09-27

Кількість переглядів: 451

Відомості про авторів

Г. В. Муравицька

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

G. Muravytska

Ph.D student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Муравицька Г. В. Формування інформаційно-ресурсної бази галузі науки "державне управління". Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 18. С. 133–138.

Muravytska, G. (2018), “Formation of the informative and resources database for "public administration" science”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 133–138.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.