EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО ЯЄЧНОГО ПОРОШКУ НА ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
М. А. Полегенька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.67

УДК: 330.131.5:637.481

М. А. Полегенька

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СУХОГО ЯЄЧНОГО ПОРОШКУ НА ПТАХІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

У статті досліджено технолого-економічні аспекти виробництва й переробки курячих харчових яєць. Встановлено, що розвиток глибокої переробки яєць є важливим напрямом у підвищенні економічної ефективності птахівничих підприємств. За результатами дослідження виявлено основні переваги та недоліки впровадження глибокої переробки яєць на досліджуваному підприємстві та проведено розрахунок економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту з виробництва сухого яєчного порошку. Результати розрахунків свідчать про доцільність його реалізації, що дозволить розширити товарний асортимент продукції, ринки збуту та підвищити прибутковість виробництва. Оцінка ризикованості проекту дозволила виявити невизначеності, пов'язані з можливістю виникнення під час реалізації проекту несприятливих умов, ситуацій і їх наслідків. За результатами проведеного SWOT-аналізу ПВФ "Агроцентр" запропоновано впровадження інтенсивних технологій виробництва продукції на всіх етапах технологічного процесу.

Ключові слова: птахівництво; ринок яєчних продуктів; диференціація продукції; глибока переробка яєць; сухий яєчний порошок.

Література

1. [Електронний ресурс]: http://www.metalis.com.ua/sush.html
2. [Електронний ресурс]: Ринок птиці та яйця: стабільне зростання, http://www.agrotimes.net
3. [Електронний ресурс]: Перспективні напрямки яєчного виробництва, http://market.avianua.com/
4. [Електронний ресурс]: Аграрний сектор України http://agroua.net/technics/articles/index.php?aid=16

M. Polehenkа

ECONOMIC EFFICIENCY OF PRODUCTION OF DRY EGG POWDER IN POULTRY FARMS

Summary

The article deals with the technological and economic aspects of the production and processing of chicken food eggs. It has been established that the development of deep egg processing is an important direction in improving the economic efficiency of poultry enterprises. According to the results of the research, the main advantages and disadvantages of introduction of deep egg processing on the investigated enterprise were identified and the economic efficiency of the investment project for the production of dry egg powder was calculated. The results of the calculations indicate the expediency of its implementation, which will expand the product range of products, markets and increase the profitability of production. The assessment of the riskiness of the project has allowed to identify uncertainties associated with the possibility of adverse conditions, situations and their consequences occurring during the project implementation. According to the results of the SWOT-analysis of privately-owned manufacturing company "Agrocentr", introduction of intensive technologies of production at all stages of the technological process is proposed.

Keywords: poultry; egg products market; product differentiation; deep egg processing; dry egg powder.

References

1. Metalis (2018), available at: http://www.metalis.com.ua/sush.html (Accessed 15 Sept 2018).
2. AgroTimes (2018), "Poultry and eggs market: stable growth", available at: http://www.agrotimes.net (Accessed 15 Sept 2018).
3. Poultry Market (2018), "Perspective directions of egg production", available at: http://market.avianua.com/ (Accessed 15 Sept 2018).
4. Kudriavtseva, L. (2018), "Where to put "extra" eggs?", available at: http://agroua.net/technics/articles/index.php?aid=16 (Accessed 15 Sept 2018).

№ 19 2018, стор. 67 - 72

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 414

Відомості про авторів

М. А. Полегенька

аспірант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

M. Polehenkа

postgraduate student of the Dnipro State Agricultural and Economic University

Як цитувати статтю

Полегенька М. А. Економічна ефективність виробництва сухого яєчного порошку на птахівничих підприємствах. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 67–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.67

Polehenkа, M. (2018), “Economic efficiency of production of dry egg powder in poultry farms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 67–72. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.