EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ СИЛИ Й ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
С. І. Крук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.103

УДК: 35.07:351.86:355.45

С. І. Крук

ІНСТИТУЦІЙНІ СИЛИ Й ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Беручи до уваги сучасні трансформаційні процеси в системі державного управління та переваги інституційного підходу, що дає змогу гарантувати соціальний розвиток, у цій статті висунуто й обгрунтовано гіпотезу щодо формування трансформаційного потенціалу використання цих інструментів у сфері підтримки національної безпеки України. Використання цих інструментів у межах інституційного підходу в цій сфері можливе за умови прийняття відповідного закону. Установлено, що такий закон було прийнято Верховною Радою України 21 червня 2018 року. Визначено, що Президент України, Верховна Рада України, Державна надзвичайна служба України, Міністерство внутрішніх справ України та інші інституції формують сили національної безпеки, які мають право визначати глибину участі у забезпеченні цієї безпеки.

Ключові слова: державне управління; система; інституційна діяльність; національна безпека; органи державної влади.

Література

1. Домбровська С. М. Механізми забезпечення державної соціальної безпеки в Україні / С. М. Домбровська // Наукові праці: науково-методичний журнал. Державне управління. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. — Вип. 242. Т. 254. — С. 28—32.
2. Про національну безпеку України [Електронний ресурс]: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19
3. Стратегія розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm

S. Kruk

INSTITUTIONAL FORCES AND INSTRUMENTS OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Summary

Considering the modern transformative processes in the system of state administration and the advantages of institutional approach, which make it possible to guarantee social development, the paper advances and proves a hypothesis concerning the transformative potential of the use of these tools in the field of support of national security in Ukraine. The use of these tools within an institutional approach in this field is possible under the condition of entering into adoption of the relevant law. It was established that such a law was passed by the Verkhovna Rada of Ukraine on June 21, 2018. It was determined that the President of Ukraine, Parliament of Ukraine, State Emergency Service of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, etc. shall forces of national security, which are entitled to determine the depth of participation in ensuring this security.

Keywords: public administration; system; institutional activity; national security; public authorities.

References

1. Dombrovska, S.M. (2015), "Mechanisms of software of the state security in Ukraine", Naukovi praci: Nauko-metodychnyj zhurnal. Dergavne upravlinnya, vol. 242 (254), pp. 28—32.
2. Verhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On national security of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (Accessed 15 September 2018).
3. The development strategy of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine until 2020. Available at: http://mvs.gov.ua/ua/pages/strategiya_2020.htm (Accessed 14 September 2018).

№ 19 2018, стор. 103 - 105

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

С. І. Крук

к. пед. н., начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

S. Kruk

PhG in Pedagogical Sciences, Head of the Main Department of the State Emergency Service of Ukraine in the Rivne region

Як цитувати статтю

Крук С. І. Інституційні сили й інструменти державного управління у сфері забезпечення національної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 103–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.103

Kruk, S. (2018), “Institutional forces and instruments of state administration in the field of national security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 103–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.19.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.