EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
С. І. Крук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.76

УДК: 35.07:351.86:355.45

С. І. Крук

АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено, що розвиток державного управління у сфері національної безпеки можливий у межах використання інструментів інституційного підходу в цій сфері. Воно можливе за умови прийняття відповідного закону. Установлено, що такий закон було прийнято Верховною Радою України 21 червня 2018 року. Визначено, що Президент України, Верховна Рада України, Державна надзвичайна служба України, Міністерство внутрішніх справ України та інші інституції формують сили національної безпеки, які мають право визначати глибину участі у забезпеченні цієї безпеки. З огляду на зазначене, обстоюється позиція, що національна безпека відзначається процесами інституціоналізації організаційно-правових механізмів. Вони, у свою чергу, забезпечуються такими прийнятими законами, як Декларація про державний суверенітет України, Конституція України тощо.

Ключові слова: державне управління; система; інституційна діяльність; національна безпека; організаційно-правові механізми.

Література

1. Законодавство [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show

S. Kruk

ANALYSIS OF THE STATUS OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Summary

It is determined that the development of public administration in the sphere of national security is possible within the framework of using the instruments of the institutional approach in this sphere. The use of these tools within an institutional approach in this field is possible under the condition of entering into adoption of the relevant law. It was established that such a law was passed by the Verkhovna Rada of Ukraine on June 21, 2018. It was determined that the President of Ukraine, Parliament of Ukraine, State Emergency Service of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, etc. shall forces of national security, which are entitled to determine the depth of participation in ensuring this security. Taking into account the indicated above, the viewpoint that the national security is determined by the processes of institutionalization of organizational and legal mechanisms is defended. They, in turn, are ensured by such relevant laws as The Declaration on the State Sovereignty of Ukraine, the Constitution of Ukraine, etc.

Keywords: public administration; system; institutional activity; national security; organizational and legal mechanisms.

References

1. Verhovna Rada of Ukraine. The Law of Ukraine. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ (Accessed 15 September 2018).

№ 20 2018, стор. 76 - 78

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 101

Відомості про авторів

С. І. Крук

к. пед. н., начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області

S. Kruk

PhG in Pedagogical Sciences, Head of the Main Department of the State Emergency Service of Ukraine in the Rivne region

Як цитувати статтю

Крук С. І. Аналіз стану організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 76–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.76

Kruk, S. (2018), “Analysis of the status of organizational and legal mechanisms of public administration in the sphere of ensuring national security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 76–78. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.