EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ НА ІНТЕГРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Muts Luai Faisal

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.79

УДК: 351.82

Muts Luai Faisal

РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ НА ІНТЕГРАЦІЮ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Анотація

Зазначено проблематику відносно міграціного процесу як одного з ключових елементів у зростанні потенціалу соціуму та конкурентоспроможності країни. Звернуто увагу на підходи державної міграційної політики, що має бути спрямована на підвищення рівня освіти до потреб ринку праці, зусилля держави в напрямі обмежень низько кваліфікованих іммігрантів до ринка країни-реципієнта. Підкреслено основні стадії адаптації мігрантів як один з інструментів зниження негативного впливу міграційного процесу на розвиток країн-реципієнтів. Висвітлено досвід інтеграції іммігрантів до різноманітних підходів у політиці країн світу щодо. Представлено інструменти впливу — набуття громадянства мігрантами як одна з альтернатив долучення мігрантів в українське суспільство. Зазначено компоненту інтеграції мігранта до середовища країни реципієнта — набуття нового соціального статусу як одного з дієвих підходів взаємодії українського суспільства та іноземців. Запропоновано механізм забезпечення інтеграції іноземців в українське суспільство. На основі проведеного дослідження зроблено підсумки відносно особливостей долучення мігрантів до українського суспільства.

Ключові слова: українське суспільство; мігранти; кваліфікація; основні заходи; ринок праці.

Література

1. Кривенко Ю.І. Глобалізаційний контекст міграційних процесів в Україні: дис. канд. філос. наук: 09.00.03 / Ю.І. Кривенко. — К., 2012. — 185 с.
2. Сірук М. Що означають для України кельнські події / М. Сірук // День. — 2016. — 13 січня. — 3 с.
3. Фішер Й. Перевірка європейської реальності / Йошка Фішер // День. — 6 жовтня 2015. — 8 с.
4. Саррацин Т. Германия: самоликвидация / Пер. с нем. / Т. Саррацин. — М.: Рид Групп, 2012. — 400 с. — (Political animal. ''Политическое животное'').
5.232 Million International Migrants Living Abroad Worldwide — New UN Global Migration Statistics Reveal [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http //esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm (s.a.)
6. Преображенская Н. Миграция в условиях глобализации (социально — философские аспекты): дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / Преображенская Н.М. — М., 2007. — 190 с.
7. Хабермас Ю. Ах, Европа. Небольшие политические сочинения, ХІ / Юрген Хабермас / Пер. с нем. Б.М. Скуратова. — М.: Издательство ''Весь мир'', 2012. — 160 с.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. № 853-р "Про затвердження плану заходів щодо інтеграції осіб, яким надано статус біженця, в українське суспільство на період до 2012 року" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=853-2009-%F0
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України Про затвердження плану заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011—2015 роки від 15 червня 2011 р. № 653-р [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: http://zakon.nau.ua/print/?ff=5&fs=10&uid=1095.8863.1&type=0
10. Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року" [Електронний ресурс]. — 2017. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80
11. Наслідки міграційних процесів: нові виклики та можливості для регіонів / НАН України, ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього"; наук.ред. У.Я. Садова. — Львів, 2015. — 252 с. (Сер. "Проблеми регіонального розвитку").

№ 20 2018, стор. 79 - 84

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-10-26

Кількість переглядів: 665

Відомості про авторів

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences, Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens, Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Faisal Muts Luai Регуляторний вплив на інтеграцію іноземців в українське суспільство. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 20. С. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.79

Faisal Muts Luai (2018), “Regulatory influence on integrating introducers in ukrainian society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 79–84. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.20.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.