EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
О. В. Василенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.106

УДК: 351/354:378

О. В. Василенко

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Сучасний світ переступив через поріг, коли вища освіта належала до привілеїв незначного та обмеженого кола осіб. Далі, поступово починаючи долати ізоляційні бар'єри, світ зробив черговий крок, коли вища освіта стала доступною відносно широким масам населення цивілізованого світу і вийшла за рамки розрізнених національних академічних систем, зумовивши її інтернаціоналізацію.
Україна однак, залишаючись радянським сателітом, десятиліття поспіль була ізольованою і закритою від прямого впливу зовнішнього середовища на внутрішньодержавні процеси, а про міжнародну академічну мобільність та науковий обмін годі було вести мову. Довгий час залишаючись осторонь відповідних міжнародних процесів, Україна наразі лише стає на шлях долучення до них.

Ключові слова: глобалізація; інтернаціоналізація вищої освіти; міжнародна академічна мобільність.

Література

1. Вербицька А.В. Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти. Молодий вчений. — 2017. — № 11 (51). — С. 160—164.
2. Говоровська О.О. Інтернаціоналізація вищої освіти України під впливом глобалізації суспільства. Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. — 2015. — № 37. — С. 124—130.
3. Нітенко О.В. Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету. Освітологічний дискурс. — 2015. — № 2 (10). — С. 205—216.
4. Чубко А. Як публікуватися в міжнародних рецензованих виданнях. Інформаційний бюлетень Міністерства освіти і науки. — Режим доступу: https://us11.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=aa712a75e3e776f4101137606&id=1963e3215c
5. Education at a Glance 2018. OECD Indicators / OECD: офіційний сайт. URL: www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm
6. Altbach P., De Wit H. Are We Facing a Fundamental Challenge to Higher Education Internationalization? International Higher Education. — 2018. — № 93. — С. 2—4.
7. Knight J. Internationalization: A Decade of Changes and Challenges. International Higher Education. — 2008. — № 50. — С. 6—7.
8. Knight J., De Wit H. Internationalization of Higher Education: Past and Future. International Higher Education. — 2018. — № 95. — С. 2—4.
9. Kushnarenko V., Knutson S. Ukraine: Internationalization of Higher Education in Post-Soviet Ukraine. International Higher Education. — 2014. — № 75. — С. 25—27.
10. Sikorskaya I. Higher Education Internationalization in Ukraine: Concerns and Hope. International Higher Education. — 2017. — № 91. — С. 10—12.
11. Van der Wende M., Beerkens E., Teichler U. Internationalisation as a cause for innovation in higher education / за ред. B. Jongbloed, P. Maassen, G. Neave. From the eye of the storm: Higher education's changing institution. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. — C. 65—93.

O. Vasilenko

GLOBALIZATION, ACADEMIC MOBILITY AND INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

Summary

The modern world has become open for new opportunities more than ever before. Borders between countries and corresponding cultural, language, socio-economic barriers for international mobility have also become increasingly formal. Relevant global transformations forced by the process of globalization, resulted of amplification the academic mobility, which is the main driving force for the internationalization of higher education.
The world crossed the line when the education belonged to the privileges of a small limited number of people, which was associated with the corresponding socio-economic transformations. Further, the world gradually began to overcome the isolation barriers and made the next step when education became accessible to relatively large masses of the civilized world and went beyond the detached national academic systems, resulted internationalization of higher education.
The notion of "internationalization" refers not only to relations between countries, but more to the relations between peoples and civilizations at the global and local levels. Internationalization it is the reflection of intercultural and civilizational processes, which in the global dimension quickly and radically changed not only the education, but the whole paradigm of world perception. Like any process, internationalization acquires various forms and contents.
Education has become a fundamental factor uniting different countries on all continents through internationalization. Higher education is the unifying element and platform for setting up communications between such different socio-economic models around the world. However, the internationalization of higher education in Ukraine is largely fragmentary rather than systematic, and is not formed by an institutional mission, tradition or current context.

Keywords: globalization; international academic mobility; internationalization of higher education.

References

1. Verbytska, A. (2017), "Internationalization as a mainstream in the development of higher education", Molodyj vchenyj, vol. 11 (51), pp. 160—164.
2. Govorovska, О. (2015), "The transformation of Ukrainian Education in the context of the world of information technology", Naukovi zapysky z ukrains'koi istorii, vol. 37, pp. 124—130.
3. Nitenko, O. (2015), "Internationalization of higher education as factor of the development of university", Osvitolohichnyj dyskurs, vol. 2 (10), pp. 205—216.
4. Chubko, А. (2016), "How to publish in international peer-reviewed journals", Informatsijnyj biuleten' Ministerstva osvity i nauky, available at: https://us11.campaign-archive.com/?u=aa712a75e3e776f4101137606&id=4c0f735de5 (Accessed 20 Nov 2018).
5. OECD (2018), "Education at a Glance 2018. OECD Indicators", available at: www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm (Accessed 20 Nov 2018).
6. Altbach, P. and De Wit, H. (2018), "Are We Facing a Fundamental Challenge to Higher Education Internationalization?", International Higher Education, vol. 93, pp. 2—4.
7. Knight, J. (2008), "Internationalization: A Decade of Changes and Challenges", International Higher Education, vol. 50, pp. 6—7.
8. Knight, J. (2018), "Internationalization of Higher Education: Past and Future", International Higher Education, vol. 95, pp. 2—4.
9. Kushnarenko, V. and Knutson, S. (2014), "Ukraine: Internationalization of Higher Education in Post-Soviet Ukraine", International Higher Education, vol. 75, pp. 25—27.
10. Sikorskaya, I. (2017), "Higher Education Internationalization in Ukraine: Concerns and Hope", International Higher Education, vol. 91, pp. 10—12.
11. Van der Wende, M. Beerkens, E. and Teichler, U. (1999), "Internationalisation as a cause for innovation in higher education", From the eye of the storm: Higher education's changing institution, Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, pp. 65—93.

№ 24 2018, стор. 106 - 109

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

О. В. Василенко

здобувач кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

O. Vasilenko

PhD candidate of public and customs administration department,University of Customs and Finance, Dnipro

Як цитувати статтю

Василенко О. В. Глобалізація, академічна мобільність та інтернаціоналізація вищої освіти. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 24. С. 106–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.106

Vasilenko, O. (2018), “Globalization, academic mobility and internationalization of higher education”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 106–109. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.106

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.