EnglishНа русском

Назад

УДК: 351.72

В. І. Любімов

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

Анотація

Визначено роль держави у трансформації елементів на інвестиційному ринку. Проаналізовано аспекти проблематики особливостей взаємодії інвестиційного попиту та інвестиційної пропозиції в державі. Обгрунтовано закордонний досвіду реалізації інвестиційної політики держав.

The role of the state is certain in transformation of elements at the investment market. The aspects of problem of features of co-operation of investment demand and investment supply are analysed in the state. The oversea is grounded to experience of realization of investment policy of the states.

№ 13 2010, стор. 13 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 690

Відомості про авторів

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.