EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИКИ У ПРОЦЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
О. В. Кравчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.104

УДК: 351:355.02(477)

О. В. Кравчук

НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ КРИМІНАЛІСТИКИ У ПРОЦЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті виокремлено напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах забезпечення державної безпеки. Проаналізовано особливості застосування методів техніко-криміналістичного характеру у процесах забезпечення державної безпеки. Досліджено специфіку використання методів структурно-криміналістичного характеру у процесах забезпечення державної безпеки. Зазначено, що ці методи передбачають формування в криміналістиці систем ключових компонентів планування процесів розслідування злочинів; систем прийомів, що формують тактику слідчих дій і рекомендацій та систем, що передбачають застосування ключових методик розслідування окремих видів злочинів. Здійснено огляд можливостей роботи державних органів з методами, пристосованими для вирішення специфічних криміналістичних завдань, з огляду на забезпечення державної безпеки. Зазначено, що до подібних методів відносяться такі: методи фізичного, хімічного, а також фізико-хімічного походження, методи біологічного походження, методи антропологічної та соціологічної орієнтації. Виокремлено такі критерії оцінки результативності застосування спеціальних методів криміналітистики у процесах забезпечення державної безпеки: науковість, безпечність, етичність й ефективність.

Ключові слова: спеціальні методи криміналістики; державна безпека; критерії оцінки результативності; специфіка.

Література

1. Егоров H.H. Криминалистика: учебник / H.H. Егоров, Е.П. Ищенко. — Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2010. — 256 с.
2. Крылов В. В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика / В. В. Крылов; науч. ред.: H.A. Лопашенко. — М.: ЛексЭст, 2007. — 288 с.
3. Крылов И.Ф. Криминалистика: учебник / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. — М.: Дело, 2007. — 934 с.
4. Шеремет А.П. Криміналістика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А.П. Шеремет. — Чернівці: Наші книги, 2008. — 440 с.

O. Kravchuk

THE DIRECTIONS OF APPLICATION OF SPECIAL METHODS OF CRIMINALIST IN THE PROCESSES OF STATE SECURITY ENSURING

Summary

Problem setting. Application of special methods of criminalist allows significantly increasing of the general level of state security and its support up to standard. Accordingly, special methods of criminalist are the effective instrument of formation of a system of state security.
Recent research and publication analysis. The questions of criminalist were investigated by many scientists during recent years.
However application of special methods of criminalist for the purpose of state security ensuring still remains insufficiently investigated.
Paper objective. The purpose of article is investigation of the directions of use of special criminalist methods in the processes of state security ensuring.
Paper main body. The directions of use of special criminalist methods in the processes of state security ensuring are allocated in the article. The features of use of methods of technical and criminalist character in the processes of state security ensuring are analyzed. The specifics of use of methods of structural and criminalist character in the processes of state security ensuring are investigated. The review of opportunities of functioning of public authorities with the methods adapted for the solution of specific criminalist tasks taking into attention state security ensuring is carried out. The following criteria for evaluation of effectiveness of application of special criminalist methods into the processes of state security ensuring are marked out: scientific character, safety, ethics and efficiency.
Conclusions of the research.
The directions of use of special criminalist methods in the processes of state security ensuring are allocated in the article. The features of use of methods of technical and criminalist character in the processes of state security ensuring are analyzed. The specifics of use of methods of structural and criminalist character in the processes of state security ensuring are investigated. It is noted that the given methods provide formation of the following criminalist actions: systems of key components of planning of processes of crimes investigation; systems of the receptions forming tactics of the investigative actions and recommendations and systems, which provide application of key techniques of investigation of separate types of crime. The review of opportunities of functioning of public authorities with the methods adapted for the solution of specific criminalist tasks taking into attention state security ensuring is carried out. It is noted that the following similar methods belong to the given group: physical methods, chemical methods, physical and chemical methods, biological methods and anthropological and sociological methods. The following criteria for evaluation of effectiveness of application of special criminalist methods into the processes of state security ensuring are marked out: scientific character, safety, ethics and efficiency.

Keywords: special criminalist methods; state security; criteria for effectiveness evaluation; specifics.

References

1. Egorov, H. H. (2010), Kry`minalisty`ka [Criminalistics], TGEU publishing house, Vladivostok, Russia.
2. Krylov, I. F. (2007), Sovremennaja kriminalistika. Pravovaja informatika i kibernetika [Modern criminalistics. Legal informatics and cybernetics], Business, Мoscow, Russia.
3. Krylov, V. V. (2007), Kry`minalisty`ka [Criminalistics], LexEst, Мoscow, Russia.
4. Sheremet, A. P. (2008), Kry`minalisty`ka [Criminalistics], Nashi kny`gy`, Chernivci, Ukraine.

№ 6 2019, стор. 104 - 107

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-03-30

Кількість переглядів: 509

Відомості про авторів

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процессу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsk

Як цитувати статтю

Кравчук О. В. Напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах забезпечення державної безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 6. С. 104–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.104

Kravchuk, O. (2019), “The directions of application of special methods of criminalist in the processes of state security ensuring”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 6, pp. 104–107. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.6.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.