EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІНА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
O. I. Іляш, Д. В. Дорошкевич, Ю. В. Даценко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.8.11

УДК: 339.564:339.9

O. I. Іляш, Д. В. Дорошкевич, Ю. В. Даценко

ЗМІНА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

Анотація

У статті проведено оцінювання втрат експортоорієнтованих галузей економіки України, внаслідок російської окупації. Автори переконані, що під впливом російської агресії та впроваджених дзеркальних санкцій, зовнішня торгівля України докорінно змінилась та характеризується істотним прискоренням, що призвело до випереджання темпів зростання імпорту товарів над темпами зростання експорту, появи від'ємного сальдо у зовнішній торгівлі товарами та зниження вартісних обсягів імпорту товарів. Обгрунтовано зміну географії зовнішньої торгівлі та переорієнтацію експортно-імпортних потоків, спричинені російською окупацією та визначено, що основними ризиками у міжнародній торгівлі України є відсутність сертифікації якості вітчизняної продукції та високий рівень корупції, нерозвиненість індустріальної інфраструктури, виробничих потужностей та низька якість вітчизняної продукції на ринках ЄС.
Мета. Метою статті є обгрунтування зміни вектору експортно-імпортних потоків України та зовнішньоготорговельного обороту України, спричинені російською окупацією окремих територій України.
Методика дослідження. Дослідження проведено із застосуванням системного та діалектичного підходів методи аналізу і синтезу, наукової абстракції, логічного підхіду до дослідження економічних процесів здійснення зовнішньоторговельної діяльності України, статистичних порівнянь, аналізу рядів динаміки — для дослідження динаміки зовнішньоторговельного обороту України у розрізі товарних груп; причинно-наслідкових зв'язків — обгрунтування зміни географічного вектору експортно-імпортної орієнтації України внаслідок російської окупації; системного підходу — для визначення перспективних напрямів розвитку міжнародної торгівлі з країнами ЄС, США та пошуку нових напрямів зовнішньоторговельної діяльності.
Інформаційною базою дослідження слугували праці вітчизняних та зарубіжних учених, офіційні статистичні матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України, звіти науково-дослідних центрів та установ, монографічні дослідження та наукові публікації вітчизняних і зарубіжних учених, періодичні видання, інформаційно-аналітичні бюлетені, офіційні інтернет-ресурси, авторські дослідження.
Результати дослідження. Для досягнення мети поставлено та вирішено завдання оцінювання зміни вартості світового експорту та імпорту товарів, виявлено фактори значних втрат експортоорієнтованих галузей економіки України, внаслідок російської окупації; проведено дослідження зміни загального обсягу зовнішньої торгівлі України, вартісних показників експорту та імпорту у розрізі товарних груп за 2013—2017 рр.
Стверджується, що під впливом глобальної фінансово-економічної кризи 2008—2009 рр. зовнішня торгівля України докорінно змінилась та характеризується істотним прискоренням, що призвело до випереджання темпів зростання імпорту товарів над темпами зростання експорту, появи від'ємного сальдо у зовнішній торгівлі товарами та зниження вартісних обсягів імпорту товарів.
Показано, що сучасний стан зовнішньоторговельних операцій є складний та неоднозначний, оскільки Україна має на меті зміну географії зовнішньої торгівлі та переорієнтацію експортно-імпортних потоків, спричинену російською окупацією. Звернено увагу на те, що за останні роки Україна розширила та збільшила експорт у деякі країни Північної та Південної Америки. Разом з тим, експортна орієнтація України все ще залишається сировинною, а не товарною, що впливає на налагодження стабільного експорту з країнами ЄС. Причиною низьких обсягів експорту вважається невідповідність експортної товарної продукції, технічним, санітарним та споживчим нормам.
Наголошується, що внаслідок нерозвинених виробничо-технологічних зв'язків із країнами ЄС експорт України представлено переважно продукцією з низьким ступенем обробки та яка не відповідає вимогам і стандартам ЄС, тоді як імпорт готової продукції переважно інвестиційного призначення формується з більш високою доданою вартістю.
Показано, що від'ємне зовнішньоторговельне сальдо України протягом досліджуваного періоду характеризується скороченням обсягів експорту, вимушену переорієнтацію виробничих підприємств на оборонну діяльність. Через російську окупацію, введено односторонні обмеження з боку Росії на імпорт українських товарів, зокрема військово-технічного співробітництва.
Доведено, що внаслідок дії зазначених вище факторів значних втрат зазнав експортоорієнтований олійно-жировий комплекс України та сформувалась критична нестача енергетичного вугілля. Окрім того, були втрачені виробничі потужності хімічної промисловості, які слугували основою для виробництва стратегічної продукції українського експорту — аміаку та мінеральних добрив.
Зроблено висновок, що військовий конфлікт через російську агресію та впроваджені дзеркальні санкції України, відсутність сертифікації якості вітчизняної продукції та високий рівень корупції залишають країну в стані пошуку шляхів вирішення проблем недостатньої розвиненості індустріальної інфраструктури, виробничих потужностей та забезпечення вітчизняної продукції високої якості на ринках ЄС.
Наукова новизна результатів дослідження. Набули подальшого розвитку дослідження зміни вектору експортно-імпортних потоків України та зовнішньоготорговельного обороту України, пошуку шляхів вирішення проблем недостатньої розвиненості індустріальної інфраструктури, виробничих потужностей та відсутності сертифікації якості вітчизняної продукції на ринках ЄС, спричинені вимушеним військовим конфліктом з Росією.
Практична значущість результатів дослідження. Пропозиції та рекомендації, представлені у статті, підтверджують, що теоретичні й аналітичні напрацювання є підгрунтям для визначення стратегічних пріоритетів та ефективних засобів конвергенції експортно-імпортної політики України в умовах російської окупації.
Отримані результати дослідження поглиблюють проблему нерозвиненості виробничо-технологічних зв'язків з країнами ЄС через низький рівень якості обробки експортної продукції та її не відповідності вимогам і стандартам ЄС.

Ключові слова: міжнародна торгівля; зовнішньоторговельний оборот; експортно-імпортні товарні потоки; виробничі потужності; географічні напрямки торгівлі; російська окупація.

Література

1. Дунська А. Експортно-імпортна діяльність України / А. Дунська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси право. — 2016. — № 3. — С. 36—46. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=uazt_2016_3_5
2. Іващенко М.В. Наслідки глобалізації товарних ринків для національної економіки України / М.В. Іващенко // Траектория науки Электронный научный журнал — 2016. — № 4 (9) — С. 2.31—2.37 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=trna_2016_2_4_7
3. Онищенко В.П. Лібералізація та ефективність торговельної політики / В.П. Онищенко, О.А. Гащицький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2014. — № 1. — С. 5—13 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_1_3
4. Осацька Ю. Є. Особливості розвитку зовнішньої торгівлі україни в умовах глобалізації. Економічний простір / Ю.Є. Осацька, В.В. Тихонова, Л.В. Цуркан / 2016. — № 105. — С. 14—22 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_105_4
5. Офіційний сайт Державної служби статистики. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/
6. П'янкова О.В. Зовнішня торгівля України: проблематика структурних змін та пріоритетів / О.В. П'янкова, О.С. Ралко // Економіка і суспільство. — 2016. — № 5. — С. 65—71 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/11.pdf
7. Саркісян Л.Г. Особливості розширення зовнішньоекономічних зв'язків України в контексті глобалізації / Л.Г.Саркісян, Ю.А. Іщук // Економіка і організація управління. — 2016. — № 4 (24) — С. 245—253 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.jeou.donnu.edu.ua/article/download/2945/2984
8. Туніцька Ю.М. Проблеми розвитку зовнішньої торгівлі товарами в україні / Ю.М. Туницька // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. — 2015. — Вип. 2 (12). Т. 3. — С. 20—25 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/viewFile/95631/91207

O. Ilyash, D. Doroshkevych, J. Dacenko

CHANGE OF EXPORT AND IMPORT COMMODITY FLOWS OF UKRAINE IN INTERNATIONAL TRADE AS A RESULT OF THE RUSSIAN OCCUPATION

Summary

To achieve the goal, we have set and carried out the task of assessing the change in the value of world exports and imports of goods and identified the factors of significant losses of the export-oriented industries of Ukraine due to the Russian occupation. We have conducted a study on the change in the total volume of foreign trade of Ukraine as well as on cost parameters of export and import in terms of commodity groups for 2013—2017. It is argued that under the influence of the global financial and economic crisis of 2008—2009, Ukraine's foreign trade has radically changed. Now, it is characterized by the substantial acceleration, which has led to the situation when the growth rates of imports of goods outstrip the growth rates of exports, the emergence of a negative balance in foreign trade in goods and a decrease in the total value of imports of goods. It is shown that the current state of foreign trade operations is complicated and ambiguous, since Ukraine aims to change the geography of foreign trade and re-orient export and import flows owing to the Russian occupation. Attention is drawn to the fact that in recent years Ukraine has expanded and increased its exports to some of the countries of North and South America. At the same time, Ukraine still has raw material orientation and not commodity orientation of exports, which hinders stable exports to the EU countries. The reason for low export volumes is the non-conformity of export commodity products to technical, sanitary and consumer standards.
It is noted that due to the lack of developed technological and industrial ties with the EU countries, Ukrainian exports are mainly represented by products with a low degree of processing and by those, which do not meet the EU requirements and standards, while imports of finished products mainly for investment purposes are formed with higher value added. It is shown that the negative foreign trade balance of Ukraine during the investigated period is characterized by a reduction in export volumes and forced redirection of manufacturing enterprises to defence activities. Russia introduced unilateral restrictions on the import of Ukrainian goods, in particular, those of military and technical cooperation. It is proved that due to the above-mentioned factors, the export-oriented oil and fat industry of Ukraine suffered significant losses and now there is an acute shortage of power-generating coal. In addition, the production capacities of the chemical industry were lost; however, they served as a basis for the manufacture of strategic products of Ukrainian exports — ammonia and mineral fertilizers.
It is concluded that the military conflict through Russian aggression and the introduction of mirror-image sanctions of Ukraine, the lack of quality certification of domestic products and the high level of corruption make the country find ways to solve the problems of insufficient development of industrial infrastructure, production capacities and tackle the problems with the provision of high quality domestic products for the EU markets.

Keywords: international trade; foreign trade turnover; export and import commodity flows; production capacities; geographic areas of trade; Russian occupation.

References

1. Duns'ka, A. (2016), "Export-import activity of Ukraine", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy pravo, [Online], vol. 3, pp. 36 — 46, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=uazt_2016_3_5 (Accessed 03 April 2019).
2. Ivaschenko, M. V. (2016), "Consequences of globalization of commodity markets for the national economy of Ukraine", Traektoryia nauky Elektronnyj nauchnyj zhurnal, [Online], vol. 4 (9), pp. 2.31 — 2.37, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=trna_2016_2_4_7 (Accessed 03 April 2019).
3. Onyschenko, V. P. and Haschyts'kyj, O. A. (2014), "Liberalization and efficiency of trade policy", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, [Online], vol. 1, pp. 5—13, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2014_1_3 (Accessed 03 April 2019).
4. Osats'ka, Yu. Ye., Tykhonova, V. V. and Tsurkan, L. V. (2016), "Features of the development of foreign trade of Ukraine in the conditions of globalization", Ekonomichnyj prostir, [Online], vol. 105, pp. 14 — 22, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_105_4 (Accessed 03 April 2019).
5. The official site of the State Statistics Service (2019), [Online], available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 03 April 2019).
6. P'iankova, O. V. and Ralko, O. S. (2016), "Foreign Trade of Ukraine: Problems of Structural Change and Priorities", Ekonomika i suspil'stvo, [Online], vol. 5, pp. 65—71, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/5_ukr/11.pdf (Accessed 03 April 2019).
7. Sarkisian, L. H. and Yschuk, Yu. A. (2014), "Features of the expansion of foreign economic relations of Ukraine in the context of globalization", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, [Online], vol. 4 (24), pp. 245—253, available at: http://www.jeou.donnu.edu.ua/article/download/2945/2984 (Accessed 03 April 2019).
8. Tunits'ka, Yu. M. (2015), "Problems of development of foreign trade in goods in Ukraine", Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti, [Online], vol. 2(12), no. 3, pp. 20 — 25, available at: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/viewFile/95631/91207 (Accessed 03 April 2019).

№ 8 2019, стор. 11 - 18

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 540

Відомості про авторів

O. I. Іляш

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського", проректор з наукової та міжнародної діяльності, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

O. Ilyash

Doctor of Economics, Professor, Professor of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Vice-Rector for Research and International Activity, International University of Finance, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7882-3942


Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та інновацій,Міжнародний університет фінансів

D. Doroshkevych

Doctor of Science (Economics), associated professor,the Head of Management and Innovations Department, International University of Finances

ORCID:

0000-0003-0421-0630


Ю. В. Даценко

магістрант, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

J. Dacenko

graduate student, International University of Finance, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9343-5585

Як цитувати статтю

Іляш O. I., Дорошкевич Д. В., Даценко Ю. В. Зміна експортно-імпортних товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 11–18.

Ilyash, O., Doroshkevych, D. and Dacenko, J. (2019), “Change of export and import commodity flows of Ukraine in international trade as a result of the russian occupation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 11–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.