EnglishНа русском

Назад

УДК: 35.072.8

Г. В. Дмитренко

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАРІЇВ ЩОДО НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Анотація

Стаття присвячена проблемам щодо дохідної та видаткової частини бюджетних коштів на вирішення нагальних питань територіальної громади м. Буча.
Джерелом забезпечення таких видатків мало б стати дотримання при формуванні та виконанні державного бюджету норм бюджетного законодавства та визначених ним основних принципів використання бюджетних коштів.

Article focuses on problems of revenue and expenditure of budgetary funds to address pressing issues of territorial communities Bucha.
The source of such expenditures would be adherence to the formation and implementation of state budget laws and budget regulations determined by the basic principles of budget funds.

№ 13 2010, стор. 72 - 75

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 234

Відомості про авторів

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.