EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
І. Г. Лаврук, С. І. Тодорюк, В. І. Кифяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.40

УДК: 330.5: 336.2

І. Г. Лаврук, С. І. Тодорюк, В. І. Кифяк

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено нерівність доходів населення як один із чинників, що порушує внутрішню структуру економіки держави. Розкрито основні причини виникнення диференціації населення України та детально вивчено статистичні дані, на основі яких зроблено висновки щодо ситуації, що склалась в економічній складовій держави. Проаналізовано структуру доходів населення та визначено частку заробітної плати як основного чинника, що формує бюджет сім'ї. А також зроблено порівняння мінімальної та середньої заробітної плати в сусідніх та Європейських країнах і Україні. Результати дослідження свідчать про низький рівень життя населення, невідповідність підвищення заробітної плати відносно купівельної можливості людей, збільшення частки тіньового сектору економіки, міграційних процесів тощо.

Ключові слова: диференціація доходів; зайнятість; заробітна плата; купівельна спроможність населення; ринок праці.

Література

1. Світовий звіт про щастя 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://worldhappiness.report/ed/2018/
2. Нерівність доходів населення в Україні: чинники та сучасний стан // В.М. Булавинець, О.І. Заклекта // Ефективна економіка — 2017. — №11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua
3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.ukrstat.gov.ua
4. Офіційний сайт Євростату [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/eurostat
5. Офіційний сайт Центрального розвідувального управління [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
6. Офіційний сайт World Economic Forum [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.weforum.org/
7. Офіційний сайт Global Wealth Report [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html

I. Lavruk, S. Todoriuk, V. Kyfyak

INCOME INEQUALITY IN UKRAINE

Summary

The inequality of incomes as one of the factors that deforms the internal structure of the state's economy is investigated in the article. The main causes of population differentiation, namely: educational level, the share of the shadow sector in the country's economy, the level of inflation and wages, the share of the poor, etc. are revealed. The statistical data, which are directly related to the inequality of social revenues, are analyzed in depth. The conclusions about the situation, which was formed in the economic environment of the state, were made.
The structure of income of the population is analyzed and the share of wages and social transfers in the budget of the family is determined. Also, statistical comparisons of the minimum and average wages in neighboring and European countries and Ukraine were made. It is revealed that in the countries of the post-Soviet area employees are more materially motivated, except for Kazakhstan, their average salary is 365 euros. The results of the research indicate that the population is living low, inconsistent wage increases with regard to the purchasing power of people, increasing the share of the shadow sector of the economy, migration processes, etc. The Gini coefficient in Ukraine indicates the small gap between the poor and the rich, it is 28.2%.
But also this coefficient does not account for several other factors that significantly influence its formation, such as gross national product, gross domestic product, standard of living, inflation, the proportion of poor people in the total population, the size of the informal sector in the economy, the average expected life expectancy, etc.
Also, a certain pattern in the structure of spending and savings of the population over the past two years has been observed: the cost of purchasing goods and services has decreased, property income has increased and at the same time the share of accumulation of non-financial assets has increased. But according to the State Statistics Service of Ukraine in 2018 — 25% of the population lived below the poverty line, as evidenced by the low level of material position and the purchasing power of people.

Keywords: income differentiation; employment; wages; purchasing power of the population; labor market.

References

1. World happiness report (2018), available at: http://worldhappiness.report/ed/2018/ (Accessed 05 March 2019).
2. Bulavynets', V.M. and Zaklekta, O.I. (2017), "Inequality of Income in Ukraine: Factors and Current Status", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ (Accessed 05 March 2019).
3. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 05 March 2019).
4. The official web site of Eurostat (2019), available at: http:// https://ec.europa.eu/eurostat (Accessed 05 March 2019).
5. The official web site of Central Intelligence Agency (2019), available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (Accessed 05 March 2019).
6. The official web site of World Economic Forum (2019), available at: https://www.weforum.org/ (Accessed 05 March 2019).
7. The official web site of Global Wealth Report (2019), available at: https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html (Accessed 05 March 2019).

№ 11 2019, стор. 40 - 44

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 1164

Відомості про авторів

І. Г. Лаврук

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

I. Lavruk

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-5435-6809


С. І. Тодорюк

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

S. Todoriuk

PhD in Economics, assistant of Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0003-4399-5952


В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

V. Kyfyak

PhD in Economics, Associate Professorof Department of business economics and Human Resource management, Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University

ORCID:

0000-0002-6104-6403

Як цитувати статтю

Лаврук І. Г., Тодорюк С. І., Кифяк В. І. Нерівність доходів населення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 40–44. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.40

Lavruk, I., Todoriuk, S. and Kyfyak, V. (2019), “Income inequality in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 40–44. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.