EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
О. В. Кравчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.103

УДК: 351:355.02(477)

О. В. Кравчук

СТРУКТУРУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИНІВ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

У статті структуровано процес розкриття злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю. Здійснено класифікацію методів структурування знань в експертно-криміналістичній діяльності. Зазначено, що виділяють чотири рівні структурування знань в експертно-криміналістичній діяльності: на рівні лексики мови; на понятійному рівні; на рівні семантичних структур; на рівні конкретних даних. Проведено структурування розслідування як процесу пізнання. Підкреслено, що розслідування як процес пізнання, складається з двох елементів: етапів розслідування та окремих слідчих дій. Виділено етапи діяльності органів дізнання та слідства: етап порушення кримінальної справи; етап розкриття злочину; етап розшуку підозрюваного або обвинуваченого; етап перевірки підозри; етап уточнення звинувачення та етап закінчення слідства. Зауважено, діяльність слідчого і органів дізнання у конкретній кримінальній справі кількісно не обов'язково відповідає саме цим етапам, але їх застосовність обгрунтовується: по-перше, тим, що кількість, послідовність і зміст етапів розслідування є досить типовими і характерними для справ певної категорії; по-друге, будь-яка комбінація етапів розслідування складається з декількох основних вихідних стадій. Здійснено припущення, що процес розкриття злочинів складається з різного числа інформаційно-пошукових етапів, не обов'язково має жорстку структуру і сувору послідовність, бо залежить від обсягу і змісту вихідних даних.

Ключові слова: розкриття злочинів; державне управління; експертно-криміналістична діяльність; структурування розслідування.

Література

1. Ведерников Н.Т. Криминалистика: учебно-методический комплекс / Н.Т. Ведерников. — Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. — 340 с.
2. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и кибернетика / В.В. Крылов; науч. ред.: H.A. Лопашенко. — М.: ЛексЭст, 2007. — 288 с.
3. Крылов И.Ф. Криминалистика: учебник / И.Ф. Крылов, А.И. Бастрыкин. — М.: Дело, 2007. — 934 с.

O. Kravchuk

THE STRUCTURING OF THE PROCESS OF CRIMES' DISCLOSURE IN PUBLIC ADMINISTRATION BY EXPERT AND CRIMINALIST ACTIVITY

Summary

Problem setting. Expert and criminalist activities for crime identification inevitably have to reflect the maintenance of this area. However the available data on investigation and mechanism of criminal activity are not always consolidated. Therefore there is the first problem: to consolidate the available data into uniform structure. In other words, the problem consists in structuring knowledge of subject domain in the form of the scheme of the basic concepts connected by certain relations.
Recent research and publication analysis. Expert and criminalist knowledge was investigated in works of many scientists.
However structuring expert and criminalist knowledge in public administration by means of special methods demands an in-depth study.
Paper objective. The purpose of article is structuring of the process of crimes' disclosure in public administration by expert and criminalist activity.
Paper main body. The structuring of the process of crimes' disclosure in public administration by expert and criminalist activity is carried out in the article. The classification of methods of knowledge structuring in expert and criminalist activity is carried out. The investigation structuring as knowledge process is carried out. It is emphasized that investigation as knowledge process consists of two elements: stages of investigation and separate investigative actions. The stages of activity of bodies of inquiry and investigation are allocated.
Conclusions of the research.

Keywords: crimes' disclosure; public administration; expert and criminalist activity; investigation structuring.

References

1. Vedernikov, N.T. (2014), Kriminalistika: uchebno-metodicheskij kompleks [Criminalistics: educational and methodical complex], TGU publishing House, Russian Federation.
2. Krylov, V.V. (2007), Sovremennaja kriminalistika. Pravovaja informatika i kibernetika [Modern criminalistics. Legal informatics and cybernetics], LexEst Мoscow, Russian Federation.
3. Krylov, I.F. and Bastrykin, A. I. (2007), Kriminalistika [Criminalistics], Business, Мoscow, Russian Federation.

№ 11 2019, стор. 103 - 105

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-06-21

Кількість переглядів: 430

Відомості про авторів

О. В. Кравчук

к. ю. н., доцент кафедри кримінального права та процесу, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

O. Kravchuk

PhD in Law Sciences, Associate Professor of Criminal Law and Process Department,Khmelnytsky University of Management and Law, Khmelnytsky

ORCID:

0000-0001-9955-0245

Як цитувати статтю

Кравчук О. В. Структурування процесу розкриття злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 103–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.103

Kravchuk, O. (2019), “The structuring of the process of crimes' disclosure in public administration by expert and criminalist activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 103–105. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.11.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.