EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
І. І. Крилова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.92

УДК: 351:628.1:331

І. І. Крилова

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Анотація

У статті аналізується питання впливу світових процесів з глобалізації та лібералізації на формування політики у сфері водопостачання та водовідведення. Досліджуючи проблеми реалізації державно-приватного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення України, а також позитивні та негативні результати державно-приватного партнерства в інших країнах світу, автор визначає причинно-наслідковий зв'язок між інституційними реформами та їх результатами. Автор приділяє увагу визначенню термінів глобалізація, лібералізація ринку послуг з водопостачання та водовідведення, державно-приватне партнерство, приватизація, які дозволяють зрозуміти принципи та тенденції залучення приватного сектору (приватних інвестицій) у сферу водопостачання та водовідведення. А порівняння світових та українських підходів до визначення термінів та практик застосування дозволяє дослідити різницю та виокремити необхідні для врегулювання питання. Проведений аналіз впливу глобалізації та лібералізації на сферу водопостачання та водовідведення, а також результатів реалізації державно-приватного партнерства в різних країнах світу, мінливість підходів і політик у цій сфері, викрив базову проблему, яка полягає у боротьбі за спільний ресурс — воду. Автор звертає увагу на останні світові тенденції щодо ремуніципалізації послуг водопостачання та водовідведення, що свідчить про посилення муніципалізації, та зазначає, що найкраще управління та регулювання водними ресурсами як спільними ресурсами розміщеними на певній території може бути забезпечено тільки потужними муніципалітетами, які відповідатимуть за економічний, екологічний та соціальний добробут громади. Але потужність муніципалітету забезпечується вмінням громади ефективно управляти спільним ресурсом, що не визначається державою "зверху", а формується самою громадою шляхом створення інституцій самоврядування, забезпечення, довіри та контролю.

Ключові слова: водопостачання та водовідведення; лібералізація сфери послуг; глобалізація; державне регулювання; управління спільним ресурсом.

Література

1. Barraquе Bernard (2012). Return of drinking water supply in Paris to public control. URL: https://www.researchgate.net/publication/270437866_Return-_of_drinking_water_supply_in_Paris_to_public_control (дата звернення 10.08.2019).
2. Bates R. (2018). The Trade in Water Services — Improving Certainty with Respect to Drinking Water. Available at: https://unctad.org/meetings/en/Presentation/-c1mem2018_S2_Bates_paper.pdf (дата звернення 10.08.2019).
3. Finger M. & Jeremy A. (2002). Water Privatisation: Transnational corporations and the re-regulation of the global water industry. Available at: https://www.researchgate.net/publication/37408336_Water_Privatisation_Trans-National_Corporations_and_the_Re-Regulation_of_the_Water_Industry (дата звернення 10.08.2019).
4. How remunicipalisation of water services in Rostock delivered lower prices and better collective agreement, 2019. URL: https://www.right2water.eu/news/-how-remunicipalisation-of-water-services-in-rostock (дата звернення 10.08.2019).
5. Jack M. Beerman (2001). Privatization and Political Accountability // Fordham Urban Law Journal. 28 (5): 1507. Available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol28/iss5/2/ (дата звернення 10.08.2019).
6. Jarmo J. Hukka & Tapio S. Katko (2003). Water Privatisation Revisited. Panacea or Pancake? Available at: https://www.ircwash.org/sites/default/files/Hukka-2003-Water.pdf (дата звернення 10.08.2019).
7. Kessides Ioannis N. (2004). Reforming Infrastructure Privatization, Regulation, and Competition. A copublication of the World Bank and Oxford University Press. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/-709301468779183565/pdf/289850PAPER0reforming0infrastructure.pdf (дата звернення 10.08.2019).
8. Lobina E. (2005). Problems with Private Water Concessions: A Review of Experiences and Analysis of Dynamics. Available at: https://www.researchgate.net/publication/248997539_Problems_with_Private_Water_Concessions_A_Review_of_Experiences_and_Analysis_of_Dynamics (дата звернення 10.08.2019).
9. Marin Philippe (2009). Public-Private Infrastructure Advisory Facility: Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences in Developing Countries. World Bank. Available at: https://www.researchgate.net/publication/233698932_PublicPrivate_Partnerships_for_Urban_Water_Utilities (дата звернення 10.08.2019).
10. Marsilio M., Cappellaro M. & Cuccurullo C. (2011). The Intellectual Structure Of Research Into PPPs // Public Management Review, Vol 13 (6), pp.763-782. Doi.org/10.1080/14719037.2010.539112. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2010.539112 (дата звернення 10.08.2019).
11. Paris's return to public water supplies makes waves beyond France, 2014. Reuters. URL: https://www.reuters.com/article/water-utilities-paris/pariss-return-to-public-water-supplies-makes-waves-beyond-france-idUSL6N0PE57220140708 (дата звернення 10.08.2019).
12. Petersen O. H. Public-Private Partnerships as converging or diverging trends in public management? A comparative analysis of PPP policy and regulation in Denmark and Ireland // International Public Management Review. — 2011. — Vol.12. — № 2. — P.1—37.
13. Petri S. Juuti, Tapio Katko &H. Vuorinen (2007). Environmental History of Water. — London, UK: IWA Publishing. — 621 p. (дата звернення 10.08.2019).
14. Private participation in infrastructure database. Featuredranking 1990 to 2018. TheWorldBankGroup. Available at: https://ppi.worldbank.org/snapshots/-rankings (дата звернення 10.08.2019).
15. Remunicipalisation wave. Available at: http://www.remunicipalisation.org/-front/page/remunicipalisation_wave (дата звернення 10.08.2019).
16. Richardson Amy (2005). Global private water utilities jockey for market share. Available at: https://www.flowcontrolnetwork.com/global-private-water-utilities-jockey-for-market-share/ (дата звернення 19.08.2019).
17. Scott Mary Elizabeth (2015). Water Privatization Tactics: Cochabamba, Manila, New Delhi. Available at: https://www.bmartin.cc/pubs/bf/15Scott.pdf (дата звернення 10.08.2019).
18. Segerfeldt Fredrik (2005). Private Water Saves Lives. Available at: https://www.cato.org/publications/commentary/private-water-saves-lives (дата звернення 10.08.2019).
19. Turning the tide of water privatization — the rise of the new municipal movement, 2019. URL: https://www.rapidtransition.org/stories/turning-the-tide-of-water-privatization-the-rise-of-the-new-municipal-movement/ (дата звернення 10.08.2019).
20. Vidal John (2015). Water privatisation: a worldwide failure? // Support The Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/30/water-privatisation-worldwide-failure-lagos-world-bank (дата звернення 19.08.2019).
21. Water sector liberalization — a way to market economy or to monopoly market? (2004). Available at: https://www.waterworld.com/international/-article/16200726/water-sector-liberalisation-a-way-to-market-economy-or-to-monopoly-market (дата звернення 10.08.2019).
22. World's 10 Largest Water Companies (2012). Available at: https://www.etcgroup.org/content/worlds-10-largest-water-companies (дата звернення 10.08.2019).
23. Вінник О.М. Корпоративна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового забезпечення на тлі зарубіжного досвіду: монографія. — Суми: Вид-во "МакДен", 2012. — 204 с.
24. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг // Економіка і прогнозування. — № 4. — 2010. — С. 62—86.
25. Килимник І.І., Коляда Т.А., Домбровська А.В., Бровдій А.М. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства: колективна монографія. — Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 139 с.
26. Либерализация сферы услуг как фактор роста производительности экономики (2013). International Centre for Trade and Sustainable Development. URL: https://www.ictsd.org/bridgesnews/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%8B/news/%D0%BB%D0%B8%D0%
B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%
D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8
B%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%
D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%
D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%
D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8 (дата звернення 10.08.2019).
27. Остром Елінор. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / пер. з англ. Т. Монтян. — К.: Наш час, 2012. — 398 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=552447 (дата звернення 10.08.2019).
28. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI. База даних: "Законодавство України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (дата звернення 10.08.2019).
29. Про приватизацію державного та комунального майна: Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII. База даних: "Законодавство України". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19 (дата звернення 10.08.2019).
30. Рогач О.І. Вашингтонський консенсус. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т.— К: Знання України, 2004 — Т. 1. — 760 с.
31. Участие частного сектора в инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. ОЭСР. — 2009. — 130 с.
32. Ходж Джеймс. Либерализация торговли услугами в развивающихся странах. URL: http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/-Pubs/Handbook_rs_Hodge_ch24.pdf (дата звернення 10.08.2019).

I. Krylova

LIBERALIZATION OF THE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SERVICES

Summary

This article examines the impact of global processes on globalization and liberalization on water and wastewater policy-making. Exploring the problems of public-private partnership in the water supply and wastewater in Ukraine, as well as the positive and negative results of public-private partnership in other countries of the world, the author determines the cause-and-effect relationship between institutional reforms and their results. The author focuses on the definition of terms globalization, liberalization of the market of water supply and wastewater services, public-private partnership, privatization, which allow to understand the principles and tendencies of involvement of the private sector (private investments) in the water supply and wastewater. Comparing world and Ukrainian approaches to defining terms and practices allows us to investigate the differences and to identify issues that are needed to resolve the issue. The analysis of the impact of globalization and liberalization on water supply and wastewater, as well as the results of public-private partnership in different countries of the world, the variability of approaches and policies in this field, revealed the basic problem that lies in the struggle for a common resource — water. The author draws attention to the latest global trends in the re-municipalisation of water supply and wastewater services, which demonstrates the strengthening of the municipality, and notes that the best management and regulation of water resources, as shared resources located in a certain territory, can only be provided by powerful, economically responsible municipalities, environmental and social well-being of the community. However, the capacity of a municipality is ensured by the ability of the community to effectively manage a shared resource, not determined by state centralized top-down reforms, but formed by the community itself through the creation of institutions of self-government, security, trust and control. Strengthening the role of the municipality while changing institutional processes will lead to a weakening of the level of state intervention in the activities of water supply and wastewater companies. Reasonable involvement of the private sector in the water supply and wastewater while maintaining communal property, proper self-government control and responsibility for the effective use of the community's shared resource will improve the industry's status, quality and accessibility of services.

Keywords: water supply and wastewater; liberalization of services; globalization; government regulation; governing of shared resource.

References

1. Barraqu?, B. (2012), "Return of drinking water supply in Paris to public control", available at: https://www.researchgate.net/publication/270437866_Return-_of_drinking_water_supply_in_Paris_to_public_control (Accessed 10 Aug 2019).
2. Bates, R. (2018), "The Trade in Water Services - Improving Certainty with Respect to Drinking Water", available at: https://unctad.org/meetings/en/Presentation/-c1mem2018_S2_Bates_paper.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
3. Finger, M. and Jeremy, A. (2002), "Water Privatisation: Transnational corporations and the re-regulation of the global water industry", available at: https://www.researchgate.net/publication/37408336_Water_Privatisation_Trans-National_Corporations_and_the_Re-Regulation_of_the_Water_Industry (Accessed 10 Aug 2019).
4. Right2Water (2019), "How remunicipalisation of water services in Rostock delivered lower prices and better collective agreement", available at: https://www.right2water.eu/news/-how-remunicipalisation-of-water-services-in-rostock (Accessed 10 Aug 2019).
5. Beerman, J.M. (2001), "Privatization and Political Accountability", Fordham Urban Law Journal, vol. 28 (5), available at: https://ir.lawnet.fordham.edu/ulj/vol28/iss5/2/ (Accessed 10 Aug 2019).
6. Hukka, J.J. and Katko, T.S. (2003), "Water Privatisation Revisited. Panacea or Pancake?", available at: https://www.ircwash.org/sites/default/files/Hukka-2003-Water.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
7. Kessides, I. N. (2004), "Reforming Infrastructure Privatization, Regulation, and Competition", A copublication of the World Bank and Oxford University Press, available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/-709301468779183565/pdf/289850PAPER0reforming0infrastructure.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
8. Lobina, E. (2005), "Problems with Private Water Concessions: A Review of Experiences and Analysis of Dynamics", available at: https://www.researchgate.net/publication/248997539_Problems_with_Private_Water_Concessions_A_Review_of_Experiences_and_Analysis_of_Dynamics (Accessed 10 Aug 2019).
9. Philippe, M. (2009), "Public-Private Infrastructure Advisory Facility: Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences in Developing Countries", World Bank, available at: https://www.researchgate.net/publication/233698932_PublicPrivate_Partnerships_for_Urban_Water_Utilities (Accessed 10 Aug 2019).
10. Marsilio, M. Cappellaro, M. and Cuccurullo, C. (2011), "The Intellectual Structure Of Research Into PPPs", Public Management Review, vol 13 (6), pp.763-782, available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2010.539112 (Accessed 10 Aug 2019). Doi.org/10.1080/14719037.2010.539112.
11. Reuters (2014), "Paris's return to public water supplies makes waves beyond France", available at: https://www.reuters.com/article/water-utilities-paris/pariss-return-to-public-water-supplies-makes-waves-beyond-france-idUSL6N0PE57220140708 (Accessed 10 Aug 2019).
12. Petersen, O. H. (2011), "Public-Private Partnerships as converging or diverging trends in public management? A comparative analysis of PPP policy and regulation in Denmark and Ireland", International Public Management Review, vol. 12, no. 2, pp. 1—37.
13. Juuti, P. S. Katko, T. and Vuorinen, H. (2007), Environmental History of Water, IWA Publishing, London, UK.
14. The World Bank Group (2019), "Private participation in infrastructure database. Featuredranking 1990 to 2018", available at: https://ppi.worldbank.org/snapshots/-rankings (Accessed 10 Aug 2019).
15. Remunicipalisation wave (2019), available at: http://www.remunicipalisation.org/-front/page/remunicipalisation_wave (Accessed 10 Aug 2019).
16. Richardson, A (2005), "Global private water utilities jockey for market share", available at: https://www.flowcontrolnetwork.com/global-private-water-utilities-jockey-for-market-share/ (Accessed 10 Aug 2019).
17. Scott, M. E. (2015), "Water Privatization Tactics: Cochabamba, Manila, New Delhi", available at: https://www.bmartin.cc/pubs/bf/15Scott.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
18. Segerfeldt, F. (2005), "Private Water Saves Lives", available at: https://www.cato.org/publications/commentary/private-water-saves-lives (Accessed 10 Aug 2019).
19. Rapid Transition Alliance (2019), "Turning the tide of water privatization - the rise of the new municipal movement", available at: https://www.rapidtransition.org/stories/turning-the-tide-of-water-privatization-the-rise-of-the-new-municipal-movement/ (Accessed 10 Aug 2019).
20. Vidal, J. (2015), "Water privatisation: a worldwide failure?", Support The Guardian, available at: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/30/water-privatisation-worldwide-failure-lagos-world-bank (Accessed 10 Aug 2019).
21. WaterWorld Magazine (2004), "Water sector liberalization — a way to market economy or to monopoly market?", available at: https://www.waterworld.com/international/-article/16200726/water-sector-liberalisation-a-way-to-market-economy-or-to-monopoly-market (Accessed 10 Aug 2019).
22. ETC Staff (2012), "World's 10 Largest Water Companies", available at: https://www.etcgroup.org/content/worlds-10-largest-water-companies (Accessed 10 Aug 2019).
23. Vinnyk, O.M. (2012), Korporatyvna forma derzhavno-pryvatnoho partnerstva: problemy pravovoho zabezpechennia na tli zarubizhnoho dosvidu [Corporate form of public-private partnership: problems of legal support against the background of foreign experience], Vyd-vo "MakDen", Sumy, Ukraine.
24. Zapatrina, I.V. (2010), "Public-Private Partnership in Ukraine: Prospects for Implementation of Infrastructure Projects and Public Services", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 4, pp. 62—86.
25. Kylymnyk, I.I. Koliada, T.A. Dombrovs'ka, A.V. and Brovdij, A.M. (2018), Perspektyvy rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v haluzi zhytlovo-komunal'noho hospodarstva [Prospects for the development of public-private partnership in the field of housing and communal services], KhNUMH im. O. M. Beketova, Kharkiv, Ukraine.
26. International Centre for Trade and Sustainable Development (2013), available at: https://www.ictsd.org/bridgesnews/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%8B/news/%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8 (Accessed 15 Aug 2019).
27. Ostrom, E. (2012), "Managing the shared. The evolution of collective action institutions", available at: https://www.litmir.me/br/?b=552447 (Accessed 10 Aug 2019).
28. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine "On State-Private Partnership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 10 Aug 2019).
29. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On privatization of state and communal property", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19 (Accessed 10 Aug 2019).
30. Rohach, O.I. (2004), "Washington Consensus", Ukrains'ka dyplomatychna entsyklopediia [Ukrainian Diplomatic Encyclopedia], vol. 1, Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
31. OECD (2009), "Private sector participation in water supply and sanitation infrastructure", available at: https://www.oecd.org/daf/inv/investmentfordevelopment/44684721.pdf (Accessed 10 Aug 2019).
32. Khodzh, Dz. (2019), "Liberalization of trade in services in developing countries", available at: http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/-Pubs/Handbook_rs_Hodge_ch24.pdf (Accessed 10 Aug 2019).

№ 16 2019, стор. 92 - 100

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2019-09-05

Кількість переглядів: 734

Відомості про авторів

І. І. Крилова

к. ю. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ, Україна

I. Krylova

PhD in Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2667-9245

Як цитувати статтю

Крилова І. І. Лібералізація сфери послуг водопостачання та водовідведення. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 92–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.92

Krylova, I. (2019), “Liberalization of the water supply and wastewater services”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 92–100. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.