EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CHINA
Li Wei

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.77

УДК: 334.02

Li Wei

ANALYSIS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CHINA

Summary

Local universities occupy an important position in Chinese higher education system, have made important contributions to the reform and opening up and Chinese economic development and have played an important role in promoting the popularization of higher education. There are many unfavorable factors in the development of local colleges and universities. Facing the new situation of Chinese economic transformation and upgrading of the structure of Chinese local colleges and universities faces great opportunities and challenges, this research through the methods of literature review, a detailed combing the Chinese higher education and the development of local higher education, the development present situation and existing problems, try to look for the answer to the existing problems in the development of local colleges and universities, seeking direction for the development of local colleges and universities in the future. Through this research, we believe that Chinese local colleges and universities face major opportunities and challenges in the transformation and upgrading of the national economy. China has a large population and needs a large number of high-level local colleges and universities to provide educational opportunities for them. At present, the faculty, discipline construction, teaching and research of local colleges and universities are not consistent with the current status of China's social and economic transformation and development.In the future, China's economic development requires a large number of high-level applied technical talents. Local colleges and universities should seize opportunities and achieve transformation. They should make adjustments in accordance with social development in terms of development direction selection, internal management, and discipline development. In the future, local colleges and universities in China should pay attention to the research and development, education, promotion and application of application technology for service production and life. They should emphasis on teachers' ability to translate theory into applied technology and use it in production practicing and continuously improve teachers' professional skills and comprehensive quality.

Keywords: higher education; local colleges and universities; central colleges and universities; transformation and upgrading.

References

1. Lei Hongde, (2001), "Three stages of the historical development of higher education in China", Journal of Heilongjiang higher education research, vol. 6, p. 40—41.
2. Xu Ping, (2013), "A brief introduction to the development history of higher education in contemporary China", Journal of Shang Qing, vol. 52, p.187—187.
3. The development of higher education in China. URL: http://www.moe.gov.cn/
4. Finance department of Ministry of Education of China, (2017), China education expenditure statistical yearbook, China statistics press, Beijing, China.
5. Zhang Jie, (2010), Development reality and ideal of local universities, Central China normal university press, Wuhan, China.
6. Shi Xiaoyu, (2019), "Research on human resource management in local universities in China", Journal of Modern marketing (information edition), vol. 5, p.198.
7. Xie Genxing, (2019), "Reflections on teacher management in local universities", Journal of minnan normal university (philosophy and social sciences edition), vol. 33 (1), p.126—130.
8. Ge Chen, (2017), "A brief analysis of scientific research management in local universities", Journal of Science and technology information, vol. 15 (29), p. 155—156.
9. Fang Zeqiang, (2019), "Teacher development in local universities: problems and countermeasures", Journal of shijiazhuang university, vol. 21 (4), p. 127—130.
10. Chen Jian, (2017), "Discussion on transformation of local universities", Journal of Science and education guide (electronic edition), vol. 22, p. 40.
11. The development of higher education in China. URL: http://www.moe.gov.cn/.
12. Basic information of higher education, (2019), China education statistics yearbook, China statistics press, Beijing, China.

Лі Вей

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КИТАЇ

Анотація

Університети в Китаї займають важливе місце в системі вищої освіти, відіграють ключову функціональну роль у сприянні популяризації вищої освіти та здійснюють важливий внесок у економічний розвиток країни. На сьогодні в досліджуваній країні існує значна кількість чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, які, в загальній сукупності можуть здійснювати негативний вплив на діяльність зазначених освітніх інституцій. Процес розвитку китайської вищої освіти тісно пов'язаний з національним соціальним та економічним розвитком.
Мета написання статті полягає в дослідженні процесу розвитку вищої освіти в Китаї, виявленні проблемних аспектів та виокремленні заходів щодо вдосконалення організації освітнього процесу, інших рекомендацій, які сприятимуть розвитку коледжів і університетів.
На підставі проведених досліджень автор вважає, що перед китайськими місцевими коледжами та університетами постає велика кількість можливостей та викликів, які сприятимуть трансформації та модернізації національної економіки. Китай має значну чисельність жителів і потребує значної кількості місцевих коледжів та університетів для надання населенню можливості отримати повну вищу освіту. В умовах сьогодення методика викладання в коледжах та університетах дещо не відповідає поточному стану соціально-економічної трансформації та розвитку Китаю. Враховуючи той факт, що економічний розвиток Китаю потребує значної кількості фахівців з вищою освітою, місцеві коледжі та університети повинні в обов'язковому порядку перетрансформувати освітню стратегію. Тобто заклади вищої освіти зобов'язані провести моніторинг сильних і слабких позицій у власній освітній діяльності, реально оцінити виклики, ризики та змоделювати перспективні напрями вдосконалення діяльності. Реалізація зазначеного дозволить вдосконалити освітній процес з урахуванням сучасних інноваційних підходів, технологій, міжнародних викликів та реальних потреб, які на сьогодні є в Китаї.
Заклади вищої освіти потребують поглибленого акценту на можливостях викладачів перемістити знання з теоретичної площини в практичну та використовувати їх під час проведення виробничих практик.

Ключові слова: вища освіта; місцеві коледжі та університети; центральні коледжі та університети; трансформація; модернізація.

№ 4 2020, стор. 77 - 80

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-02-28

Кількість переглядів: 33

Відомості про авторів

Li Wei

postgraduate student, Sumy National Agrarian University

Лі Вей

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ORCID:

0000-0001-9855-229X

Як цитувати статтю

Wei, Li (2020), “Analysis of higher education institutions in china”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 77–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.