EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕФОРМУВАННЯ ЄСВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ
Л. Б. Райнова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.10

УДК: 336.226.112.1

Л. Б. Райнова

РЕФОРМУВАННЯ ЄСВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І НАСЛІДКИ

Анотація

Досліджено наслідки реформування ЄСВ у 2016 р., здійснено їх оцінку з урахуванням комплексу вжитих впродовж 2016—2019 рр. заходів, пов'язаних з корекцією податкового навантаження на працю загалом й у розрізі окремих його складових. Доведено, що чи не найбільш дискусійним припущенням при обговоренні результативності реформи залишається намагання пояснення певних позитивних тенденцій, що із часом спостерігались в частині зайнятості й оплати праці, виключно змінами в рівні ставок ЄСВ. Наявний досвід реформування ЄСВ засвідчив масштаби потенційних наслідків змін, пов'язаних із радикальним переглядом ставок внеску (безпрецедентне зростання ступеня розбалансованості соціальних фондів, неоднозначний і невисокий ефект детінізації), що стало підставою для висновку про неприпустимість вжиття подібних змін у подальшому за відсутності адекватних компенсаторів наслідків їх впровадження. Засвідчено необгрунтованість пропозицій щодо необхідності подальшого зниження рівня навантаження на фонд оплати праці в якості безальтернативного шляху до детінізації зарплатних відносин й легалізації зайнятості, вони суперечать існуючим дослідженням із зазначеної проблематики, не враховують, зокрема, й досвіду європейських країн у частині впровадження подібних змін.

Ключові слова: ЄСВ; ПДФО; податкове навантаження на працю; реформа; мінімальна заробітна плата.

Література

1. Schneider F., Buehn A. Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions. IZA DP № 9820, March 2016. URL: http://ftp.iza.org/dp9820.pdf
2. Engler P., Voigts S., Kirchner Р., Betliy О. Economic Impact of the Recent Decrease in Social Security Contributions in Ukraine. Visnyk of the National Bank of Ukraine. 2016. № 237. Р. 20—26.
3. Enste D., Schneider F. Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy. IMF Economic Issues № 30, April 16, 2002. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/index.htm
4. Kelmanson B., Kirabaeva K., Medina L., Mircheva B., Weiss J. Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options. IMF WP/19/278, November 2019. URL: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019278-print-pdf.ashx
5. Navickas M., Juscius V., Navickas V. Determinants of Shadow Economy in Eastern European Countries. Scientific Annals of Economics and Business. 2019. Vol. 66, № 1. P. 1—14.
6. Schneider F. Size and Development of the Shadow Economy in Germany, Austria and Other OECD-Countries: Some Preliminary Findings. Revue uconomique, Presses de Sciences-Po. 2009. Vol. 60, № 5. P. 1079—1116.
7. Дубич К.В. Фактори тінізації ринку праці України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1132
8. Іванчук Н.В. Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 2. С. 288—294.
9. Краус Н.М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання: моногр. / Н.М. Краус. Полтава: Дивосвіт, 2014. 148 с.
10. Савич О.В., Савич І.В. Основні чинники та шляхи протидії тінізації економіки України. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3827
11. Харазішвілі Ю.М. Тіньова зайнятість та тіньова оплата праці в Україні: оцінки та прогнози. Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2011. № 4. Т. 1. С. 171—182.
12. Башко В. Зниження ставки єдиного соціального внеску: за і проти. Дзеркало тижня. №1025. 26 грудня — 16 січня. 2014. URL: https://dt.ua/finances/znizhennya-stavki-yedinogo-socialnogo-vnesku-za-i-proti-_.html
13. Серебрянский Д., Вдовиченко А. ЄСВ і детінізація: фальстарт чи початок структурних змін? Дзеркало тижня. 4 червня, 2016. URL: https://dt.ua/finances/yesv-i-detinizaciya-falstart-chi-pochatok-strukturnih-zmin-_.html
14. Козир Т. М., Тиванюк І. С. Реформування єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи. Академічний огляд. 2015. № 1. С. 53—60.
15. Корольков В., Баранник О. Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні соціальних внесків в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 9 (251). С. 84—96.
16. Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок: новації реформ та їх наслідки: монографія / Ю.В. Сибірянська, О.М. Тимченко, В.І. Коротун [та ін.]; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний ін-т фіскальної політики. К.: Алерта, 2018. 442 с. (Серія "Податкова та митна справа в Україні", Т. 124).
17. Соколовська А.М. Реформа єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в Україні. Фінанси України. 2015. № 7. С. 7—23.
18. Шевчук Л.П., Мусятовська Л.Й. Аналіз результатів розрахунку єдиного соціального внеску згідно різних моделей. Финансы, учет, банки. 2016. № 1 (21). С. 207—214.
19. Шемяткін О. Зменшення навантаження на фонд оплати праці та пенсійна реформа — з чого почати? Дзеркало тижня. 2019. Вип. № 8, 2—6 березня. URL: https://dt.ua/finances/zmenshennya-navantazhennya-na-fond-oplati-praci-ta-pensiyna-reforma-z-chogo-pochati-304353_.html
20. Підсумки роботи у 2016 році щодо виконання бюджету та завдань, покладених на органи Пенсійного фонду України. URL: https://www.pfu.gov.ua/3576-pidsumki-roboti-u-2016-rotsi-shhodo-vikonann/
21. Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2016 рік. URL: https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2017/12/0-Peredmova-ta-zmist-do-Zvitu-pro-robotu-Fondu-u-2016-rotsi.pdf
22. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua
23. Інфляційний звіт НБУ. Січень 2018 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2018-roku
24. Огляд ринку праці в Україні (ІІІ квартал 2019 року). Заробітна плата. / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=af9febc2-486b-48fe-a4d0-97be9e58e077
25. Інфляційний звіт НБУ. Липень 2019. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-lipen-2019-roku
26. Звіт про фінансову стабільність НБУ. Червень 2018 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2018-roku
27. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
28. Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн / Інфляційний звіт НБУ. Січень 2017 р. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2017-roku
29. Ткаченко Л. Підвищення зарплат в Україні: правда і фікція. Дзеркало тижня. Bип. № 20, 26 травня — 1 червня 2018 р. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/pidvischennya-zarplat-v-ukrayini-pravda-i-fikciya-278865_.html#
30. Жолудь О. Мінімальна зарплата: історія благородної ідеї та її неоднозначне сьогодення. Листопад 2, 2016. URL: https://voxukraine.org/uk/minimal-wages-ua/
31. Тищук Т. Висока мінімалка до ФОПа доведе, або Хто в Україні став більше заробляти. VoxUkraine. 1 лютого 2018 р. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/1/633620/
32. Davidescu A.A., Schneider F. Nature of the Relationship between Minimum Wage and the Shadow Economy Size: An Empirical Analysis for the Case of Romania. IZA DP № 11247. December. 2017. URL: http://ftp.iza.org/dp11247.pdf
33. Khamis М. Does the minimum wage have a higher impact on the informal than on the formal labour market? Evidence from quasi-experiments. IZA Discussion Paper № 3911. 2008. URL: http://ftp.iza.org/dp3911.pdf
34. Тенденції тіньової економіки в Україні у 2019 році / Звіт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=e5906118-6639-4dde-851b-2d9cd318e803
35. Emerging from the shadows: the shadow economy to 2025. Professional insight report. ACCA, 2017. URL: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf
36. Sabirianova Peter K. Income Tax Flattening: Does It Help to Reduce the Shadow Economy? IZA DP № 4223, June 2009. URL: http://anon-ftp.iza.org/dp4223.pdf

L. Rainova

REFORMING OF SINGLE SOCIAL CONTRIBUTION IN UKRAINE: PROBLEMS AND CONSEQUENCES

Summary

In article the problem aspects of single social contribution (SSC) reform, carried out in Ukraine in 2016 and as well as its consequences are investigated. Emphasis is placed on the expediency of assessing these consequences, taking into account the set of implemented during 2016—2019 measures, related with correction of the tax burden on labor, a very multidirectional measures, as evidenced by the results of the analysis of changes in fiscal efficiency of its main components — SSC and PIT (personal income tax). It is established that the greater contribution to the wages growth, which is often cited as one of the main arguments in favor of the emergence of positive trends towards de-shadowing the labor market and employment, actually provided not a revision of SSC rates due to its reform in 2016, but a twofold administrative increase in the size of minimum wage in 2017, as evidenced by the calculations of changes in the growth rate of the payroll in the private sector and related with such growth revenues of SSC.
It is substantiated that ignoring of social consequences of the proposed changes remains the main disadvantage of initiatives of radical revision of rates of SSC in the direction of their reduction. It is confirmed that the existing experience of reforming the SSC in Ukraine has shown the scale of the potential consequences of the changes connected with similar initiatives — an unprecedented increase in the degree of imbalance of social insurance funds and low effect of de-shadowing. It is concluded that further sharp reduction in revenues of SSC, which is budget-generating for the pension system of Ukraine, with the existing level of social obligations and the actual lack of adequate compensators for leveling the negative effects of implementation of these measures, will lead to unacceptably high burden on the state budget, which expenditure indicators are already extremely unsatisfactory (permanent underfunding in recent years of social protection and such key areas of human capital development as education and health care, a significant amount of debt service expenditures, etc.). The unfoundedness of the aforementioned proposals as an unalterable way to de-shadowing wage relations and employment is noted; they contradict the existing researches concerning this issue and do not consider, in particular, the experience of European countries in implementing such changes.

Keywords: single social contribution; personal income tax; tax burden on labor; reform; minimum wage.

References

1. Schneider, F. and Buehn, A. (2016), "Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions", IZA Discussion Paper, vol. 9820, available at: http://ftp.iza.org/dp9820.pdf (Accessed 14 Aug 2020).
2. Engler, P. Voigts, S. Kirchner, Р. and Betliy, О. (2016), "Economic Impact of the Recent Decrease in Social Security Contributions in Ukraine", Visnyk of the National Bank of Ukraine, vol. 237, рр. 20—26.
3. Enste, D. and Schneider, F. (2002), "Hiding in the Shadows: The Growth of the Underground Economy", IMF Economic Issues, vol. 30, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/index.htm (Accessed 14 Aug 2020).
4. Kelmanson, B. Kirabaeva, K. Medina, L. Mircheva, B. and Weiss, J. (2019), "Explaining the shadow economy in Europe: size, causes and policy options", IMF Working Paper, vol. 19/278, available at: https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2019/wpiea2019278-print-pdf.ashx (Accessed 19 Aug 2020)
5. Navickas, M. Juscius, V. and Navickas, V. (2019), "Determinants of Shadow Economy in Eastern European Countries", Scientific Annals of Economics and Business, vol. 66, no. 1, рр. 1—14.
6. Schneider, F. (2009), "Size and Development of the Shadow Economy in Germany, Austria and Other OECD-Countries: Some Preliminary Findings", Revue uconomique, Presses de Sciences-Po, vol. 60, no. 5, рр. 1079—1116.
7. Dubych, K.V. (2017), "Factors of tinnization of the labor market of Ukraine", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1132 (Accessed 10 Aug 2020).
8. Ivanchuk, N.V. (2018), "Factors affecting concealment of payroll in Ukraine", Finansovo-kredytna diial'nist': problemy teorii ta praktyky, vol. 2, рр. 288—294.
9. Kraus, N.M. (2014), Determinanty tin'ovoi ekonomiky v innovatsijnykh umovakh hospodariuvannia: monohrafiia [Determinants of shadow economy in innovative economic conditions], Dyvosvit, Poltava, Ukraine.
10. Savych, O.V. and Savych, I.V. (2015), "Determining causes and key measures to counteract the shadow economy in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3827 (Accessed 10 Aug 2020).
11. Kharazishvili, Yu.M. (2011), "Shadow employment and shadow labor payment in Ukraine: estimates and forecasts", Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), vol. 1, no. 4, рр. 171—182.
12. Bashko, V. (2014), " Reduction of the single social contribution rate: pros and cons", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 1025, available at: https://dt.ua/finances/znizhennya-stavki-yedinogo-socialnogo-vnesku-za-i-proti-_.html (Accessed 12 Aug 2020).
13. Serebrianskyj, D. and Vdovychenko, A. (2016), "SSC and de-shadowing: a false start or the beginning of structural change?", Dzerkalo tyzhnia, [Online], available at: https://dt.ua/finances/yesv-i-detinizaciya-falstart-chi-pochatok-strukturnih-zmin-_.html (Accessed 12 Aug 2020).
14. Kozyr, T.M. and Tyvaniuk, I.S. (2015), "Reforming the single social contribution: problems and prospects", Akademichnyj ohliad, vol. 1, рр. 53—60.
15. Korol'kov, V. and Barannyk, O. (2017), "Modeling the consequences of institutional changes in administration of social contributions in Ukraine", Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 9 (251), pp. 84—96.
16. Sybirians'ka, Yu.V. Tymchenko, O.M. and Korotun, V. I. (2018), Podatok na dokhody fizychnykh osib ta iedynyj sotsial'nyj vnesok: novatsii reform ta ikh naslidky: monohrafiia [Personal income tax and social security contributions: reform novations and their consequences], Alerta, Kyiv, Ukraine.
17. Sokolovs'ka, A.M. (2015), "Reform of the single contribution for compulsory state social insurance in Ukraine", Finansy Ukrainy, vol. 7, рр. 7—23.
18. Shevchuk, L.P. and Musiatovs'ka, L.J. (2016), "Analysis of calculation single social contribution under different models", Fynansy, uchet, banky, vol. 1 (21), рр. 207—214.
19. Shemiatkin, O. (2019), "Reducing the burden on the payroll and pension reform - where to start?", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 8, available at: https://dt.ua/finances/zmenshennya-navantazhennya-na-fond-oplati-praci-ta-pensiyna-reforma-z-chogo-pochati-304353_.html (Accessed 16 Aug 2020).
20. The official site of Pension Fund of Ukraine (2016), "Results of work in 2016 on the implementation of the budget and tasks assigned to the bodies of the Pension Fund of Ukraine", available at: https://www.pfu.gov.ua/3576-pidsumki-roboti-u-2016-rotsi-shhodo-vikonann/ (Accessed 17 Aug 2020).
21. The official site of Pension Fund of Ukraine (2016), "Report on the implementation of the budget of the Pension Fund of Ukraine for 2016", available at: https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2017/12/0-Peredmova-ta-zmist-do-Zvitu-pro-robotu-Fondu-u-2016-rotsi.pdf (Accessed 17 Aug 2020).
22. The official site of the State Treasury Service of Ukraine (2020), "Official reports", available at: https://www.treasury.gov.ua (Accessed 14 Aug 2020).
23. The official site of National Bank of Ukraine (2018), "Inflation Report. January", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2018-roku (Accessed 15 Aug 2020).
24. The official site of Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), "Labor market review in Ukraine (III quarter of 2019). Salary", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=af9febc2-486b-48fe-a4d0-97be9e58e077 (Accessed 16 Aug 2020).
25. The official site of National Bank of Ukraine (2019), "Inflation Report. July", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-lipen-2019-roku (Accessed 14 Aug 2020).
26. The official site of National Bank of Ukraine (2018), "Financial Stability Report. June", available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-pro-finansovu-stabilnist-cherven-2018-roku (Accessed 14 Aug 2020).
27. The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistics Database", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 Aug 2020).
28. The official site of National Bank of Ukraine (2017), "Маcroeconomic consequences of minimum wage increase to UAH 3,200", Inflation Report, January, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2017-roku (Accessed 13 Aug 2020).
29. Tkachenko, L. (2018), "Wage increases in Ukraine: truth and fiction", Dzerkalo tyzhnia, [Online], vol. 20, available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/pidvischennya-zarplat-v-ukrayini-pravda-i-fikciya-278865_.html# (Accessed 19 Aug 2020).
30. Zholud', O. (2016), "The Minimum Wage: The Past of the Noble Idea and its Uncertain Present", Vox Ukraine, available at: https://voxukraine.org/uk/minimal-wages-ua/ (Accessed 19 Aug 2020).
31. Tyschuk, T. (2018), "A high minimum wage will lead to FOP, or who in Ukraine began to earn more", Ekonomichna Pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/02/1/633620/ (Accessed 19 Aug 2020).
32. Davidescu, A.A. and Schneider, F. (2017), "Nature of the Relationship between Minimum Wage and the Shadow Economy Size: An Empirical Analysis for the Case of Romania", IZA Discussion Paper, vol. 11247, available at: http://ftp.iza.org/dp11247.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
33. Khamis, М. (2008), "Does the minimum wage have a higher impact on the informal than on the formal labour market? Evidence from quasi-experiments", IZA Discussion Paper, vol. 3911, available at: http://ftp.iza.org/dp3911.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
34. The official site of Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), "Trends in the shadow economy in Ukraine in 2019", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=e5906118-6639-4dde-851b-2d9cd318e803 (Accessed 20 Aug 2020).
35. The official site of Association of Chartered Certified Accountants (2017), "Emerging from the shadows: the shadow economy to 2025", Professional insight report, available at: https://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/Future/pi-shadow-economy.pdf (Accessed 20 Aug 2020).
36. Sabirianova Peter, K. (2009), "Income Tax Flattening: Does It Help to Reduce the Shadow Economy?", IZA Discussion Paper, vol. 4223, available at: http://anon-ftp.iza.org/dp4223.pdf (Accessed 21 Aug 2020).

№ 17-18 2020, стор. 10 - 17

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2020-10-02

Кількість переглядів: 819

Відомості про авторів

Л. Б. Райнова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу податкової системи,НДФІ ДННУ "Академія фінансового управління"

L. Rainova

PhD in Economics, Senior Research Fellow of the Department of Tax Policy,SESE "Academy of Financial Management"

ORCID:

0000-0002-8275-3094

Як цитувати статтю

Райнова Л. Б. Реформування єсв в Україні: проблеми і наслідки. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 17-18. С. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.10

Rainova, L. (2020), “Reforming of single social contribution in Ukraine: problems and consequences”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17-18, pp. 10–17. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.17-18.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.