EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ
О. В. Грабчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.204

УДК: 351.82:[343.326-336.7]

О. В. Грабчук

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Анотація

Фінансування тероризму є найважливішою умовою для виникнення та існування тероризму. Саме тому при розгляді заходів з виявлення, попередження, розкриття його проявів особлива увага повинна приділятися протидії його фінансування.Зазначена тема постійно піднімається в наукових працях та дисертаціях. Проте, попри чисельні дослідження, залишаються питання, які потребують вирішення.
У статті здійснено критичну оцінку пропозицій науковців, що досліджували питання фінансування тероризму. Визначено, що найбільша увага приділялася теоретичним аспектам та проблематиці нормативно-правового характеру. Проте оскільки державне управління в сфері протидії фінансуванню тероризму має широке міждисциплінарне підгрунтя, обгрунтовано необхідність комплексного дослідження, яке б передбачало розкриття цього питання з правової та економічної сторін як у теоретико-методичній, так і організаційній площині.

Ключові слова: державне управління; фінансування тероризму; протидія тероризму; боротьба з фінансуванням тероризму; ризик-менеджмент.

Література

1. Баранов О.П. Фінансування тероризму як загроза національній безпеці. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 9. С. 108—112.
2. Баранов Р.О. Протидія легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму з використанням віртуальних валют. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_6_7 (дата звернення 24.08.2020).
3. Басига К.В. Державне управління у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: європейський досвід для України: автореф. дисерт. на здоб. наук. ступ. к.н. з держ. управл.; 25.00.01 — теорія та історія державного управління. Івано-Франківськ, 2018. 22 с.
4. Бисага К.В. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень). Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія: Державне управління. 2016. № 3. С. 35—42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_3_7 (дата звернення 24.08.2020).
5. Бисага К.В. Правові та інституційні заходи протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму у Словацькій республіці. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 3. С. 91—95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_3_22 (дата звернення 24.08.2020).
6. Григор'єва М.Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності за фінансування тероризму (ч. 4 ст. 2585 КК України). Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. Вип. 2. С. 264—277. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2015_2_19 (дата звернення 24.08.2020).
7. Демидова Л.М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму. Питання боротьби зі злочинністю. 2016. Вип. 31. С. 84—98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2016_31_8 (дата звернення 24.08.2020).
8. Демчук А.І. Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму. Журнал східноєвропейського права. 2020. № 72. С. 71—78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_72_11 (дата звернення 24.08.2020).
9. Дмитренко Т.Л. Особливості ризик-орієнтованого підходу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 4. С. 118—130. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_4_10 (дата звернення 24.08.2020).
10. Єгоричева С.Б. Фінансова інклюзія в рамках системи протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму. Фінансовий простір. 2018. № 4. С. 80—90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2018_4_11 (дата звернення 24.08.2020).
11. Єдині звіти про кримінальні правопорушення за 2015—2019 рр. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo# (дата звернення 24.08.2020).
12. Канцір В.С., Канцір І.А. Фінансування тероризму: окремі економіко-правові нариси. Європейські перспективи. 2015. Вип. 4. С. 170—176. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_4_30 (дата звернення 24.08.2020).
13. Карманний Є.В., Церковна В.О. Організаційно-правові аспекти фінансування сучасного тероризму. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 59. С. 31—38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_59_6 (дата звернення 24.08.2020).
14. Комаров О.Д., Косінова Д.С. Об'єктивна сторона фінансування тероризму. Вісник Асоціації кримінального права України. 2015. Вип. 1. С. 378—387. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2015_1_27 (дата звернення 24.08.2020).
15. Кононенко В.П., Новікова Л.В. Фінансування тероризму — загроза для міжнародних відносин. Практика Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2018. Вип. 7. С. 55—59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_10 (дата звернення 24.08.2020).
16. Кравченко А. Обвинение в финансировании терроризма популярный инструмент привлечения бизнеса к уголовной ответственности. URL: http://averlex.com.ua/blog/obvinenie-v-finansirovanii-terrorizma-popylyarnii-instryment-privlecheniya-biznesa-k-ygolovnoi-otvetstvennosti (дата звернення 24.08.2020).
17. Крайник Г. С., Ярошенко В. М. Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму. Молодий вчений. 2018. № 11 (2). С. 869—872. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11%282%29__84 (дата звернення 24.08.2020).
18. Кузьменко О.В., Доценко Т.В. Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 15. С. 32—41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_15_8 (дата звернення 24.08.2020).
19. Кузьменко О.В., Бойко А.О., Полюхович В.М. Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 46—55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_2_13 (дата звернення 24.08.2020).
20. Малий В.Ю. Роль фінансового моніторингу в запобіганні та протидії фінансуванню тероризму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 17. С. 143—147. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_17_31 (дата звернення 24.08.2020).
21. Матіос А.В. Актуальні проблеми протидії фінансуванню тероризму в Україні: правові аспекти. Публічне право. 2017. № 1. С. 41—44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_1_7 (дата звернення 24.08.2020).
22. Муравська (Якубівська) Ю.Є. Інституційне забезпечення розслідування фінансових злочинів та боротьби з фінансуванням тероризму в контексті зміцнення економічної безпеки держави: досвід Литви. Актуальні проблеми правознавства. 2017. Вип. 3. С. 159—164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2017_3_33 (дата звернення 24.08.2020).
23. Муравський О.В., Галабурда Н.А. Аналіз норм національного законодавства у сфері протидії фінансуванню тероризму в Україні. Держава та регіони. Серія: Право. 2018. № 4. С. 106—110.
24. Нетеса С.В. Фінансування тероризму та фінансування дій, учинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України: порівняльний аналіз складів злочинів. Вісник Асоціації кримінального права України. 2018. Вип. 2. С. 116—126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2018_2_10 (дата звернення 24.08.2020).
25. Новікова Л.В., Кононенко В.П. Практика міжнародних судів та міжнародних організацій із протидії фінансуванню тероризму. Альманах міжнародного права. 2015. Вип. 10. С. 37—44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_10_7 (дата звернення 24.08.2020).
26. Осипенко Р.І. Способи фінансування тероризму. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право. 2015. Вип. 2. С. 415—420. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_65 (дата звернення 24.08.2020).
27. Павлов Д.М. Протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму як фактор забезпечення економічної безпеки держави та протидії корупції: теоретико-правовий аспект. Публічне право. 2017. № 1. С. 33—40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_1_6 (дата звернення 24.08.2020).
28. Підюков П.П., Устименко Т.П., Осипенко Р.І. Відповідальність за фінансування тероризму має передбачати невідворотнє відшкодування суб'єктом злочину завданих державі і його жертвам збитків. Наше право. 2015. № 3. С. 90—95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_3_16 (дата звернення 24.08.2020).
29. Самородов Б.В., Уткіна О.В. Класифікаційні ознаки ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 2. С. 47—51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2018_2_8 (дата звернення 24.08.2020).
30. Свиридюк Н.П. Протидія фінансуванню тероризму у зарубіжному кримінальному законодавстві. Південноукраїнський правничий часопис. 2016. № 2. С. 55—58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2016_2_18 (дата звернення 24.08.2020).
31. Уткіна О.В. Характеристика управління банківським ризиком відмивання коштів/фінансування тероризму та напрями його вдосконалення. Фінансовий простір. 2019. № 4. С. 217—227. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_17 (дата звернення 24.08.2020).
32. Цюприк І. В. Особливості організації досудового розслідування фінансування тероризму. Право і суспільство. 2016. № 2 (2). С. 189—195. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_2(2)__36 (дата звернення 24.08.2020).
33. Цюприк І.В. Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2016. № 1. С. 44—54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_1_6 (дата звернення 24.08.2020).

O. Hrabchuk

SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE DISCLOSURE OF PUBLIC ADMINISTRATION ISSUES IN THE FIELD OF COMBATING TERRORIST FINANCING

Summary

Terrorist financing is an important condition for its emergence and existence. At the present stage, such tasks of anti-terrorist policy as the fight against corruption and countering the financing of terrorist activities need to be effectively addressed. At the interstate level, Ukraine adheres to global trends aimed at combating terrorism. In particular, the anti-terrorist conventions have been ratified, changes have been made to the main legal documents on combating terrorism, and new ones have been approved. When considering measures to detect, prevent, disclose its manifestations, special attention should be paid to counteracting its financing. This topic is constantly raised in scientific papers and dissertations. However, there are a number of unresolved issues.
The purpose of the article is to summarize the results of scientific research on countering the financing of terrorism, to identify areas that require further research in this area. The research base is scientific works presented in the National Library of Ukraine named after VI Vernadsky for 2015—2020.
The article critically evaluates the proposals of scientists who have studied the issue of terrorist financing. It is determined that the researchers paid the greatest attention to theoretical issues (considered the basic concepts, described the schemes, methods, tools of terrorist financing, studied foreign experience). Normative-legal problems are also widely revealed, legislative documents are systematized, their contradictory provisions and directions of improvement are defined. Some studies concern the practical aspects of the application of current legislation (establishing the corpus delicti of "terrorist financing", conducting a comparative analysis of corpus delicti, the difficulty of proving the financing of terrorism in the criminal aspect, exemption from criminal liability for terrorist financing). Public administration in the field of countering terrorist financing has a broad interdisciplinary basis. Further research should be comprehensive and take into account legal, economic aspects, disclose the theory, methodology and organization.

Keywords: public administration; terrorist financing; counteraction to terrorism; fight against terrorist financing; risk management.

References

1. Baranov, O.P. (2018), "Terrorist financing as a threat to national security", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, рр. 108—112.
2. Baranov, R.O. (2016), "Combating money laundering and terrorist financing using virtual currencies", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_6_7 (Accessed 24 Aug 2020).
3. Basyha, K.V. (2018), "Public administration in the field of combating legalization (laundering) of proceeds from crime: the European experience for Ukraine", Ph.D. Thesis, Theory and history of public administration, Ivano-Frankivsk, Ukraine
4. Bysaha, K.V. (2016), "Legal regulation of the EU on combating money laundering obtained from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction (supranational level)", Visnyk Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 3, рр. 35—42, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_3_7 (Accessed 24 Aug 2020)
5. Bysaha, K.V. (2016), "Institutional and legal basis of the national system of combating money laundering and terrorist financing in Slovak republic", Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 3, pp. 91—95, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_3_22 (Accessed 24 Aug 2020)
6. Hryhor'yeva, M.Ye. (2015), "Exemption of Person From Criminal Liability for Financing of Terrorism", Visnyk Asotsiatsii kryminal'noho prava Ukrainy, [Online], vol. 2. рр. 264—277, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2015_2_19 (Accessed 24 Aug 2020)
7. Demydova, L.M. (2016), "Problems of qualification of the financing of terrorism", Pytannia borot'by zi zlochynnistiu, [Online], vol. 31, pp. 84—98, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2016_31_8 (Accessed 24 Aug 2020)
8. Demchuk, A.I. (2020), "Regarding Some Aspects of Use Cryptocurrency in Money Laundering and Financing Terrorism", Zhurnal skhidnoievropejs'koho prava, [Online], vol. 72, pp. 71—78, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2020_72_11 (Accessed 24 Aug 2020).
9. Dmytrenko, T.L. (2018), "Features of risk-based approach in combating money laundering and terrorist and proliferation financing", Naukovi pratsi NDFI, [Online], vol. 4, pp. 118—130, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_4_10 (Accessed 24 Aug 2020).
10. Yehorycheva, S.B. (2018), "Financial inclusion in the framework of criminal proceeds legalization and terrorist financing counteraction system", Finansovyj prostir, [Online], vol. 4, pp. 80-—90, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2018_4_11 (Accessed 24 Aug 2020).
11. General Prosecutor of Ukraine (2020), "Unified reports on criminal offenses for 2015-2019", available at: https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo# (Accessed 24 Aug 2020).
12. Kantsir, V.S. and Kantsir, I.A. (2015), "Financing terrorist: some economic and legal essays", Yevropejs'ki perspektyvy, [Online], vol. 4, pp. 170—176, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_4_30 (Accessed 24 Aug 2020).
13. Karmannyj, Ye.V. and Tserkovna, V.O. (2019), "Organizational and legal aspects of financing modern terrorism", Zhurnal skhidnoievropejs'koho prava, [Online], vol. 59, pp. 31—38, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_59_6 (Accessed 24 Aug 2020).
14. Komarov, O.D. and Kosinova, D.S. (2015), "The actus reus of the financing of terrorism", Visnyk Asotsiatsii kryminal'noho prava Ukrainy, vol. 1, pp. 378—387, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2015_1_27 (Accessed 24 Aug 2020).
15. Kononenko, V.P. and Novikova, L.V. (2018), "Financing terrorism threatens international relations. United nations international court and EU court practice", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 7, pp. 55—59, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2018_7_10 (Accessed 24 Aug 2020).
16. Kravchenko, A. (2015), "Accusations of terrorist financing are a popular tool for prosecuting businesses", available at: http://averlex.com.ua/blog/obvinenie-v-finansirovanii-terrorizma-popylyarnii-instryment-privlecheniya-biznesa-k-ygolovnoi-otvetstvennosti (Accessed 24 Aug 2020)
17. Krajnyk, H.S. and Yaroshenko, V.M. (2018), "Issues of qualification and appointment of penalties for the financing of terrorism", Molodyj vchenyj, [Online], vol. 11(2), pp. 869—872, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_11%282%29__84 (Accessed 24 Aug 2020)
18. Kuz'menko, O.V. and Dotsenko, T.V. (2017), "Modeling the effectiveness of financial monitoring of banks in terms of risk assessment for the money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons for mass destruction", Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 15, pp. 32—41, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_15_8 (Accessed 24 Aug 2020).
19. Kuz'menko, O.V., Bojko, A.O. and Poliukhovych, V.M. (2017), "Development of the methodical approach for modeling the risk of banking institutions in the context of its services usage for money laundering or terrorist financing during inspection", Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 2, pp. 46—55, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_2_13 (Accessed 24 Aug 2020).
20. Malyj, V.Yu (2016), "The role of AML/CTF in prevention and financing of terrorism". Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 17, pp. 143—147, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2016_17_31 (Accessed 24 Aug 2020)
21. Matios, A.V. (2017), "Current problems of counteraction terrorist financing in Ukraine: legal side", Publichne pravo, [Online], vol. 1, pp. 41—44, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_1_7 (Accessed 24 Aug 2020).
22. Muravs'ka (Yakubivs'ka), Yu.Ye. (2017), "Institutional providing for financial crime investigation and fighting against terrorism financing in the context of economic security strengthening of the state. Lithuanian experience", Aktual'ni problemy pravoznavstva, [Online], vol. 3, pp. 159—164, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprpr_2017_3_33 (Accessed 24 Aug 2020).
23. Muravs'kyj, O.V. and Halaburda, N. A. (2018), "Analysis of the norms of national legislation in the field of counteraction to terrorist financing in Ukraine", Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo, vol. 4. рр. 106—110.
24. Netesa, S.V. (2018), "Financing of terrorism and financing of actions committed for the purpose of violent change or overthrow of the constitutional order or occupation of state power, change of the territory or state border of Ukraine: comparative analysis of corpus delicti", Visnyk Asotsiatsii kryminal'noho prava Ukrainy, [Online], vol. 2, pp. 116—126, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vakpu_2018_2_10 (Accessed 24 Aug 2020).
25. Novikova, L.V. and Kononenko, V.P. (2015) "The practice of international courts and organizations to counter the financing of terrorism", Al'manakh mizhnarodnoho prava, [Online], vol. 10, pp. 37—44, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_10_7 (Accessed 24 Aug 2020).
26. Osypenko R.I. (2015), "The methods of terrorist financing", Naukovyj visnyk Akademii munitsypal'noho upravlinnia. Seriia: Pravo, [Online], vol. 2, pp. 415—420, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_pr_2015_2_65 (Accessed 24 Aug 2020).
27. Pavlov, D.M. (2017), "Combating money laundering and terrorist financing as a factor of economic security and anti-corruption: theoretical and legal aspects", Publichne pravo, [Online], vol. 1, pp. 33—40, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2017_1_6 (Accessed 24 Aug 2020).
28. Pidiukov, P.P. Ustymenko, T.P. and Osypenko, R.I. (2015), "Liability for the financing of terrorism should include the indemnification of the damage caused to the State and its victims by the perpetrator", Nashe pravo, [Online], vol. 3, pp. 90—95, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_3_16 (Accessed 24 Aug 2020).
29. Samorodov, B.V. and Utkina, O.V. (2018), "The classification signs of banking risks in the field of money laundering or financing terrorism", Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy, [Online], vol. 2, pp. 47—51, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2018_2_8 (Accessed 24 Aug 2020).
30. Svyrydiuk, N.P. (2016), "The сountering terrorist financing in foreign criminal law", Pivdennoukrains'kyj pravnychyj chasopys, [Online], vol. 2, pp. 55—58, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2016_2_18 (Accessed 24 Aug 2020).
31. Utkina, O.V. (2019), "Characteristics of banking risk management / amounting of terrorism and direction of its improvement", Finansovyj prostir, [Online], vol. 4, pp. 217—227, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2019_4_17 (Accessed 24 Aug 2020)
32. Tsiupryk, I.V. (2016), "Features of the organization of pre-trial investigation of terrorist financing", Pravo i suspil'stvo, [Online], vol. 2 (2), pp. 189—195, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_2(2)__36 (Accessed 24 Aug 2020).
33. Tsiupryk, I.V. (2016), "The ways of the terrorism financing as a sircumstance which is to be prooved in a criminal proceeding", Yurydychnyj chasopys Natsional'noi akademii vnutrishnikh sprav, [Online], vol. 1, pp. 44—54, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aymvs_2016_1_6 (Accessed 24 Aug 2020).

№ 19-20 2020, стор. 204 - 210

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2020-11-05

Кількість переглядів: 67

Відомості про авторів

О. В. Грабчук

асистент кафедри права та правоохоронної діяльності, Державний університет "Житомирська політехніка"

O. Hrabchuk

Assistant Professor of the Department of law and law enforcement activities, State University "Zhytomyr Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-8066-6547

Як цитувати статтю

Грабчук О. В. Систематизація наукових підходів до розкриття проблематики державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 19-20. С. 204–210. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.204

Hrabchuk, O. (2020), “Systematization of scientific approaches to the disclosure of public administration issues in the field of combating terrorist financing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19-20, pp. 204–210. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.19-20.204

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.