EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.33

УДК: 336.748.12

Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

За сучасного розвитку економіки в багатьох країнах світу є безліч проблем, однією з таких проблем є знецінення грошей, тобто інфляція. Інфляція є одним із важливих факторів макроекономічної нестабільності, що формує соціально-економічні процеси, а саме: економічне зростання, інвестиції, рівень життя населення, зайнятість та ін.
Причини інфляції різноманітні й суперечливі, які передусім залежать від найпоширенішого типу інфляції в конкретний період в тій чи іншій країні.
Інфляція — одна з тих економічних категорій, яка продовжує викликати бурхливі наукові та й не тільки наукові дебати, і яка, як і раніше, залишається актуальною проблемою світового рівня.
У статті розглянуто економічну сутність інфляції, основні причини та особливості інфляційних процесів у сучасних умовах, виявлено найбільш значущі процеси, що визначають рівень інфляції в економіці, та систематизовано заходи антиінфляційного характеру.

Ключові слова: інфляція; економічна система; інтеграційні процеси; світова економіка; глобалізаційні процеси; аутсорсинг; таргетування.

Література

1. The World Bank. Inflation, consumer prices (annual %). Public Data. URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_defl_kd_zg&hl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=inflation&fdim_y=inflation_type:1&scale_y=log&ind_y=false&rdim=world&idim=region:ECS&idim=country:UKR&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=698882400000&tend=1519423200000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
2. The World Bank. Inflation, GDP deflator (annual %). Public Data. URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_defl_kd_zg&hl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=inflation&fdim_y=inflation_type:2&scale_y=log&ind_y=false&rdim=world&idim=region:ECS&idim=country:UKR&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=698882400000&tend=1519423200000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false
3. Світовий банк. Валовий внутрішній продукт. Публічні дані. URL: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=log&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR&idim=region:ECS&ifdim=world&tstart=698882400000&tend=1519423200000&hl=uk&dl=uk&ind=false
4. Trading economics. URL: https://tradingeconomics.com/
5. Инфляция в Европе. URL: https://fin-plus.ru/info/inflation_index/euro/
6. Мойсеєнко Б.І. Інфляційне таргетування: міжнародний досвід та українські перспективи. Наука та інновації. 2011. Т. 7. № 1. С. 45—52.
7. Begg D., Dornbusch R., Fischer S., Vernasca G. Economics. L.: McGraw-Hill Education, 2011. P. 503.
8. Memedovic, O. Mapping Global Value Chains: Intermediate Goods Trade and Structural Change in the World Economy, UNIDO Working Paper, No.05/2010, Vienna, 2011, P. 58.

Yu. Zavoloka, M. Sidnenko, A. Ivko

INFLATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE WORLD ECONOMY INTEGRATION TRENDS

Summary

In conditions of the world economy integrational processes strengthening there are emerging new socio-economic problems, solving of which requires special scientific researches and approaches. Therefore, finding ways to solve the problem of inflation is not an exception, on the contrary, it is due to the intensification of these processes that the mechanism of inflation and the peculiarities of the influence of its factors become even more complicated. Despite the fact that the problem of inflation is quite complex, it has a peculiar feature of being transformed depending on the changes in the economic system. This process is connected with transformation of interrelations and certain factors that determine inflation trends. In an open economy, inflationary factors can be divided into two categories: external and internal. The degree of influence of external factors on inflation depends on the extent to which the country is involved in the globalization of the world economy, that is to what extent it is economically or politically connected with other countries. The greater this relationship is, the stronger the influence of external factors on domestic inflation can be observed. At the same time, the influence of external factors for each individual country, given the existing differences in their socio-economic development, has its own characteristics. On this basis, there is a need to take a special approach in researching and solving the problem of inflation in an open economy. First of all, it is necessary to identify the inflationary mechanism taking into account the real conditions and relationships between the internal and external factors of inflation and to investigate the specifics of these processes regulation.
Thus, considering the strengthening of integration processes in the world economy, the problem of inflation is gaining global scale. This provides the conditions for a comprehensive study of this problem and finding ways to solve it, especially in developing countries, the economies of which are significantly dependent on external factors. Taking into consideration the fact that today the economy of Ukraine is open and the degree of its dependence on foreign economic factors is quite significant, the study of typical inflationary processes is very important and relevant.

Keywords: inflation; economic system; integration processes; world economy; globalization processes; outsourcing; targeting.

References

1. The World Bank (2021), "Inflation, consumer prices (annual %). Public Data", available at: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_defl_kd_zg&hl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=inflation&fdim_y=inflation_type:1&scale_y=log&ind_y=false&rdim=world&idim=region:ECS&idim=country:UKR&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=6988824
00000&tend=1519423200000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false (Accessed 25 January 2021)
2. The World Bank (2021), "Inflation, GDP deflator (annual %). Public Data", available at: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&ctype=l&met_y=ny_gdp_defl_kd_
zg&hl=en#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=inflation&fdim_y=inflation_type:2&scale_y=
log&ind_y=false&rdim=world&idim=region:ECS&idim=country:UKR&idim=world:Earth&ifdim=world&tstart=698882400000&tend=1519423200000&hl=en_US&dl=en_US&ind=false (Accessed 25 January 2021)
3. The World Bank (2021), "Gross Domestic Product. Public Data", available at: https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&hl=uk&dl=uk#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ny_gdp_mktp_cd&scale_y=log&ind_y=false&rdim=world&idim=world:Earth&idim=country:UKR&idim=region:ECS&ifdim=world&tstart=698882400000&tend=1519423200000&hl=uk&dl=uk&ind=false (Accessed 25 January 2021).
4. Trading economics (2021), available at: https://tradingeconomics.com/ (Accessed 02 February 2021).
5. Inflation in Europe (2021), available at: https://fin-plus.ru/info/inflation_index/euro/ (Accessed 02 February 2021).
6. Moiseenko, B.I. (2011), "Inflation targeting: international awareness and ukrainian perspectives", Nauka ta innovatsii, vol. 1, pp. 45—52.
7. Begg, D. Dornbusch, R. Fischer, S. and Vernasca, G. (2011), Economics, McGraw-Hill Education, London, UK.
8. Memedovic, O. (2011), "Mapping Global Value Chains: Intermediate Goods Trade and Structural Change in the World Economy", UNIDO Working Paper, vol. 05/2010.

№ 5 2021, стор. 33 - 39

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-03-16

Кількість переглядів: 721

Відомості про авторів

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0002-3616-1725


М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

M. Sidnenko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0003-3280-8496


А. В. Івко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та адміністрування, Кременчуцький інститут ВНЗ "Університет імені Альфреда Нобеля", м. Кременчук

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations and Administration, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

ORCID:

0000-0002-4083-3678

Як цитувати статтю

Заволока Ю. М., Сідненко М. В., Івко А. В. Інфляційні процеси як наслідок глобалізації світової економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.33

Zavoloka, Yu., Sidnenko, M. and Ivko, A. (2021), “Inflation processes in the context of the world economy integration trends”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 33–39. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.5.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.