EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІДЕРА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ
Н. С. Орлова, Г. В. Шляхтіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.98

УДК: 351

Н. С. Орлова, Г. В. Шляхтіна

ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛІДЕРА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність підвищення рівня цифрових компетентностей державних службовців в умовах цифрових трансформацій суспільства, а особливо публічного сектору. Метою статті є визначення ролі цифрових компетентностей у формуванні лідера на державній службі для успішної реалізації реформи державного управління в Україні. Методичною базою дослідження є звіти щодо виконання Стратегії реформування державного управління України, рекомендації Організацією Економічного Співробітництва та розвитку, звіти Національного агентства України з питань державної служби, матеріали Міністерства та комітету цифрової трансформації України, Концепція розвитку цифрових компетентностей. У статті визначено зміни, які відбуваються у публічному управлінні: масштабне використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій; формування новітнього дизайну навчального простору; модернізація інфраструктурного оснащення; впровадження нових технологічних і управлінських рішень у публічному просторі. У статті доведено, що цифрова компетентність є базовою професійною компетентністю лідерського профілю державного службовця, що потребує постійного вдосконалення протягом всієї його професійної діяльності. Визначено стратегічні напрями розвитку цифрових компетентностей на державній службі. Проаналізовано результати навчання та підвищення кваліфікації державних службовців різних категорій щодо розвитку цифрових компетентностей. Також визначено потреби у професійному навчанні державних службовців категорій "Б" и "В", що сприяють оновленню їх знань та розвитку професійних компетентностей. У висновках визначено, що на формування лідера на державній службі впливають організаційні та соціальні фактори, які повинні спряти розвитку як особистих, так і професійних цифрових компетентностей (нова якість цифрової освіти, розвиток комунікаційних та IT-навичок державних службовців; ефективні методи та умови навчання).

Ключові слова: цифрові компетентності; лідер; лідерський потенціал; державна служба; цифровий розвиток.

Література

1. Бакаєва О.А. Перспективи розвитку лідерства на державній службі як умова належного врядування [Електронний ресурс] / О.А. Бакаєва. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2014-3/doc/1/01.pdf
2. Орлів М.С. Розвиток лідерського потенціалу керівника сфери державного управління: навчальний посібник / М.С. Орлів. — К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2017. — 40 с.
3. Діденко Н.Г. Сила лідера та його вплив: навчальний посібник для проведення тренінгу / Н.Г. Діденко, О.А. Стефанова. — Київ, 2015. — 40 с.
4. Орлова Н.С. Підготовка фахівців з публічного управління в умовах євроінтеграції України / Н.С. Орлова // Науковий журнал "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право". — 2019. — № 3 (104). — С.139—150.
5. Пархоменко-Куцевіл О. Реформування системи оцінювання державних службовців у контексті євроінтеграції України / О. Пархоменко-Куцевіл // Вісник Національної академії державного управління. — 2009. — Вип.4. — С. 29—34.
6. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text
7. Про схвалення Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану заходів з її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-р#Text
8. OECD Recommendation on Public Service Leadership and Capability [Електронний ресурс] // OECD. — Режим доступу: http://www.oecd.org/gov/pem/recommendation-public-service-leadership-and-capability-2019.pdf
9. Звіт про виконання у 2020 році Стратегії реформування державного управління України. — Київ: Кабінет Міністрів України, 2021. — 74 с.
10. Звіт Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс] // Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. — Режим доступу: http://www.center.gov.ua/
11. Мінцифра і НАДС розвиватимуть цифрові компетентності публічних службовців [Електронний ресурс] // Міністерство та Комітет цифрової трансформації України. — Режим доступу: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-i-nads-rozvivatimut-tsifrovi-kompetentnosti-publichnikh-sluzhbovtsiv
12. Аналітичний звіт про індивідуальні потреби у професійному навчанні державних службовців на 2021 рік. — Київ: Національне агентство України з питань державної служби, 2021. — 37 с.

№ 9 2021, стор. 98 - 102

Рубрика: Державне управління

Дата публікації: 2021-05-20

Кількість переглядів: 255

Відомості про авторів

Н. С. Орлова

д. держ. упр., професор, професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ORCID:

0000-0003-0785-751X


Г. В. Шляхтіна

викладач Інституту вищої кваліфікації, Київський національний торговельно-економічний університет

ORCID:

0000-0003-4134-8209

Як цитувати статтю

Орлова Н. С., Шляхтіна Г. В. Цифрові компетентності лідера на державній службі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 9. С. 98–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.98

Орлова Н. С. and Шляхтіна Г. В. (2021), “Digital competencies of a leader in civil service”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 98–102. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.9.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.