EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19
М. А. Дем'янчук, О. В. Журавель, К. Є. Мельник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.13

УДК: 336.1:351+616.9(477)

М. А. Дем'янчук, О. В. Журавель, К. Є. Мельник

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ COVID-19

Анотація

Все більшої вагомості набувають дослідження стану і тенденцій впливу гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на економічну ситуацію і визначення соціально-економічних наслідків. Українська економіка у сучасних реаліях та наявних економічних проблем зазнала серйозних збитків, які продовжують наростати та мають підлягати систематичному моніторингу для визначення можливостей їх подолання. Тому дослідження направлено на аналіз впливу розповсюдження гострої респіраторної хвороби Covid-19 на розвиток фінансової системи України. В роботі розглянуто влив гострої респіраторної хвороби Covid-19 на вагомі показники розвитку фінансової системи, ключовими гравцями якої є держава, бізнес і громадяни. Основними індикаторами соціально-економічного розвитку виступають зміни обсягів валового внутрішнього продукту, стану бюджету, рівня безробіття та інфляції. Аналіз валового внутрішнього продукту за методом кінцевого використання дозволив визначити зміни його структури між споживчими витратами і нагромадженням капіталу. Виявлено додаткове навантаження на фінансову систему, що спричинило обмеження економічної активності. Державні та місцеві бюджети України за аналізований період виконано не в повному обсязі, проте з метою підтримки національного підприємництва та населення в Україні прийнято низку нормативно-правових актів та створено Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19 та її наслідками. Реалізована політика уряду щодо підтримки суб'єктів підприємництва та населення у кризовий період має певні результати. Підвищення рівня безробіття в країні обумовлено скороченням суб'єктами підприємництва чисельності персоналу та масове повернення з інших країн громадян України. Водночас встановлено, що динаміка середньомісячної заробітної плати щорічно скорочується і знижує купівельну спроможність за наявного рівня інфляції. Спираючись на проведені дослідження вважаємо за необхідне удосконалення політики регулювання зайнятості та дій направлених на створення нових робочих місць, а також створення привабливих умов для прискореного виходу з кризового стану і для подолання негативних наслідків карантинних обмежень для формування і забезпечення стійкого макроекономічного середовища.

Ключові слова: фінансова система; Covid-19; політичні заходи; ВВП; бюджет; безробіття; інфляція; заробітна плата.

Література

1. Олешко А.А., Ровнягін О.В. Антикризова політика національних держав у контексті подолання соціально-економічних наслідків COVID-19. Ефективна економіка. Київ, 2020. № 4. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.9
2. Шевченко В.Ю. Економічні шоки пандемії: основні види та наслідки. Причорноморські економічні студії. Одеса, 2020. Вип. 56. С. 21—27. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.56-3
3. Бояринова Е.А., Дергачева В.В., Кравченко М.О., Копишинская Е.А. Аналіз прогнозів впливу пандемії коронавірусу на економіку України та сусідніх країн. Бізнес Інформ. Київ, 2020. № 7. C. 6—15. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-6-15.
4. Дем'янчук М.А., Маслій Н.Д. Дослідження зв'язку між макроекономічними показниками розвитку країни та податковими надходженнями. Економічний форум. Луцьк, 2017. Вип. 1. С. 19—26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_5 (дата звернення: 05.04.2021).
5. Маслій Н.Д., Задорожнюк Н.О., Жаданова Ю.О. Дослідження сутності та структури фінансової екосистеми. Приазовський економічний вісник. Запоріжжя, 2020. Вип. 5 (22). С. 171—174. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-5-26.
6. Майстро Р.Г., Назаренко Д.С. Антикризова стратегія України подолання негативних економічних наслідків запровадження карантину. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки). Харків, 2020. № 2. С. 115—118. DOI: https://doi.org/10.20998/%25x.
7. Padhan R., Prabheesh K.P. The economics of COVID-19 pandemic: A survey. Economic Analysis and Policy. Queensland, 2021. Vol. 5. P. 220—237. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.012
8. Kose A., Sugavara N. Understanding the depth of the 2020 global recession in 5 charts. World Bank Group. 2020. URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/understanding-depth-2020-global-recession-5-charts (дата звернення: 01.02.2021).
9. Eichenbaum M., Rebelo S., Trabandt M. The Macroeconomics of Epidemics. National bureau of economic research. NBER Working Paper. Massachusetts, 2021. № 26882. 53 p. DOI: https://doi.org/10.3386/w26882
10. Jordа O., Singh S., Taylor A. The longer run economic consequences of pandemics. Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers. London, 2020. URL: https://voxeu.org/article/longer-run-economic-consequences-pandemics (дата звернення: 10.02.2021).
11. Zhang D., Hu M., Ji Q. Financial markets under the global pandemic of COVID-19. Finance Research Letters. 2020. Vol. 36. № 101528. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.
12. Kinateder H., Campbell R., Choudhury T. Safe haven in GFC versus COVID-19: 100 turbulent days in the financial markets. Finance Research Letters. 2021. № 101951. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101951
13. Dima B., Dima S. M., Ioan R. Remarks on the behaviour of financial market efficiency during the COVID-19 pandemic. The case of VIX. Finance Research Letters. 2021. № 101967. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101967.
14. Zaremba, A., Kizys, R., Aharon, D.Y. Volatility in International Sovereign Bond Markets: The role of government policy responses to the COVID-19 pandemic. Finance Research Letters. 2021. № 102011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102011.
15. Elgin C, Yalaman A. Economic policy responses to the COVID-19 pandemic: The role of central bank independence. Economics Letters. 2021. Vol. 204. № 109874. DOI: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109874
16. Rizwan M.S., Ahmad G., Ashraf D. Systemic risk: The impact of COVID-19. Finance Research Letters. 2020. Vol. 36. No 101682. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682.
17. Corbet S., Hou Y. G., Hu Y., Oxley L., Xu. D. Pandemic-related financial market volatility spillovers: Evidence from the Chinese COVID-19 epicentre. International Review of Economics and Finance. 2021. Vol. 71. P. 55—81. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.022.
18. So M.K.P., Chu A.M.Y., Chan T.W.C. Impacts of the COVID-19 pandemic on financial market connectedness. Finance Research Letters. 2020. Vol. 38. № 101864. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101864.
19. Samadi A.H., Owjimehr S., Halafi Z. N. The cross-impact between financial markets, Covid-19 pandemic, and economic sanctions: The case of Iran. Journal of Policy Modeling. 2021. Vol. 43. Is. 1. P. 34—55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.08.001.
20. Fang J., Collins A., Yao S. On the global COVID-19 pandemic and China's FDI. Journal of Asian Economics. 2021. Vol. 74. № 101300. DOI: https://doi.org/10.1016/j.asieco.2021.101300.
21. Мороз О. С. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в умовах економічної кризи 2020 року. Економічний простір. Запоріжжя, 2020. № 154. С. 46—50. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-8.
22. Hu S., Zhang Y. COVID-19 pandemic and firm performance: Cross-country evidence. International Review of Economics and Finance. 2021. Vol. 74. P. 365—372. DOI: https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.016.
23. Gutiеrrez-Romero, R., Ahamed, M. COVID-19 response needs to broaden financial inclusion to curb the rise in poverty. World Development. 2021. Vol. 138. No 105229. DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105229.
24. Ashraf B.N. Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance. 2020. Vol. 27. № 100371. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371.
25. Гейко Т.Ю. Пріоритети розвитку підприємництва в Україні в умовах пандемії COVID-19 та в посткарантинний період. Вісник соціально-економічних досліджень. Одеса, 2020. № 2 (73). С. 62—71. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.62-71.
26. Лех Г.А., Ільчишин М.М., Туркало О.Я. Світовий досвід розвитку підприємств малого бізнесу. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Львів, 2011. Вип. 21.15. С. 224—229. URL: https://nv.nltu.edu.ua/ Archive/2011/21_15/224_Lech.pdf (дата звернення: 10.05.2021).
27. Державна служба статистики України. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 05.05.2021).
28. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення: 25.04.2021).
29. Національний банк України. Дані наглядової статистики. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision (дата звернення: 05.05.2021).
30. Міністерство фінансів України. Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV 2, та її наслідками. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 (дата звернення: 01.02.2021).
31. Державна казначейська служба України. Звітність. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (дата звернення: 20.04.2021).
32. Міністерство фінансів України. Місцевий борг та місцевий гарантований борг. URL: https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg (дата звернення: 25.04.2021).
33. Економічна енциклопедія: в 3 т. / За ред. С.В. Мочерний. Київ: Видавничий центр "Академія", 2000. Т.1. 864 с.

M. Demіаnchuk, O. Zhuravel, K. Melnyk

UKRAINE'S FINANCIAL SYSTEM INFLUENCED BY COVID-19

Summary

Studies of the status and trends of the impact of the Covid-19 acute respiratory disease caused by coronavirus SARS-CoV-2 on the economic situation and the determination of socio-economic consequences become increasingly important. The Ukrainian economy in the current realities and existing economic problems suffered serious losses, which continue growing and should be subject to systematic monitoring to determine the possibilities of overcoming them. This study directed to impact the spread of Covid-19 acute respiratory disease at the development of the Ukrainian financial system. The paper examines the impact of the Covid-19 acute respiratory disease on significant indicators of the financial system development and the main players of which are the state, business and citizens. The major indicators of economic and social development are variations in the real gross domestic product, fiscal situation, unemployment rate and inflation. The analysis of the gross domestic product by the end-use method allowed us to determine the changes in its structure between consumer spending and capital accumulation. An additional burden on the financial system was identified, which led to a restriction of economic activity. The Ukrainian state and local budgets were not fully implemented, but in order to support national entrepreneurship and the population in Ukraine a number of regulatory legal acts were adopted and a Fund was created to control the Covid-19 acute respiratory disease and its consequences. The implemented government`s policy of the support business entities and the population in the crisis period has certain results. The unemployment increase is due to the reduction number of employees by business entities and the mass return of Ukrainian citizens from other countries. However, it has been established that the trends in average monthly wages decrease annually and reduce the purchasing power at the current level of inflation. Based on the conducted research, we consider it necessary to improve the employment regulation policy and actions should be aimed at creating new jobs, as well as creating attractive conditions for accelerated recovery and overcoming negative consequences of quarantine restrictions for the creation and securing a stable macroeconomic environment.

Keywords: financial system; Covid-19; political activities; gross domestic product; budget; unemployment; inflation; wage.

References

1. Oleshko, А. and Rovnyagin, A. (2020), "Anti-crisis policy of national states in the context of overcoming the social and economic consequences of covid-19", Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.4.9 (Accessed 05 April 2021).
2. Shevchenko, V.Yu. (2020), "Economic shocks of pandemic: major types and outcomes", Black sea economic studies, vol. 56, pp. 21—27. doi: https://doi.org/10.32843/bses.56-3.
3. Boiarynova, К.О. Dergachova, V.V. Kravchenko, M.O. and Kopishynska, K.O. (2020), "Analyzing Forecasts of the Influence of the Coronavirus Pandemic on the Economy of Ukraine and the Neighboring Countries", Business Inform, vol. 7, pp. 6—15. doi: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-6-15.
4. Demianchuk, M.A. and Maslii N.D. (2017), "Study of the relationship between macroeconomic indicators of a country's development and tax revenues", Economic Forum, vol. 1, pp. 19—26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_5 (Accessed 05 April 2021).
5. Maslii, N.D. Zadorozhniuk, N.O. and Zhadanova, Yu.O. (2020), "Study of the essence and structure of the financial ecosystem", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 5 (22), pp. 171—174. doi: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-5-26.
6. Maistro, R.H. and Nazarenko, D.S. (2020), "Anti-Crisis Strategy of Ukraine to Overcome the Negative Economic Consequences of Quarantine", Bulletin of the National Technical University "KhPI". Еconomic sciences, vol. 2, pp. 115—118. doi: https://doi.org/10.20998/2519-4461.2020.2.115.
7. Padhan, R. and Prabheesh, K.P. (2021), "The economics of COVID-19 pandemic: A survey", Economic Analysis and Policy, vol. 5, pp. 220—237. doi: https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.02.012.
8. Kose, A. and Sugavara, N. (2020), "Understanding the depth of the 2020 global recession in 5 charts", World Bank Group, available at: https://blogs.worldbank.org/opendata/understanding-depth-2020-global-recession (Аccessed: 01 February 2021).
9. Eichenbaum, M. Rebelo, S. and Trabandt, M. (2020), "The Macroeconomics of Epidemics", National bureau of economic research. NBER Working Paper, no. 26882. doi: https://doi.org/10.3386/w26882.
10. Jordа, O. Singh, S. and Taylor, A. (2020), "The longer run economic consequences of pandemics", Covid Economics: Vetted and Real-Time Papers, available at: https://voxeu.org/article/longer-run-economic-consequences-pandemics (Аccessed: 10 February 2021).
11. Zhang, D. Hu, M. and Ji, Q. (2020), "Financial markets under the global pandemic of COVID-19", Finance Research Letters, vol. 36, no. 101528. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101528.
12. Kinateder, H. Campbell, R. and Choudhury, T. (2021), "Safe haven in GFC versus COVID-19: 100 turbulent days in the financial markets", Finance Research Letters, no. 101951. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101951.
13. Dima, B. Dima, S.M. and Ioan, R. (2021), "Remarks on the behaviour of financial market efficiency during the COVID-19 pandemic", Finance Research Letters, no. 101967. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101967.
14. Zaremba, A. Kizys, R. and Aharon, D.Y. (2021), "Volatility in International Sovereign Bond Markets: The role of government policy responses to the COVID-19 pandemic", Finance Research Letters, no. 102011. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102011.
15. Elgin, C. and Yalaman, A. (2021), "Economic policy responses to the COVID-19 pandemic: The role of central bank independence", Economics Letters, vol. 204, no. 109874. doi: https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109874.
16. Rizwan, M.S. Ahmad, G. and Ashraf, D. (2020), "Systemic risk: The impact of COVID-19", Finance Research Letters, vol. 36, no. 101682. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101682.
17. Corbet, S. Hou, Y.G. Hu, Y. Oxley, L. and Xu, D. (2021), "Pandemic-related financial market volatility spillovers: Evidence from the Chinese COVID-19 epicentre", International Review of Economics and Finance, vol. 71, pp. 55—81. doi: https://doi.org/10.1016/j.iref.2020.06.022.
18. So, M.K.P. Chu, A.M.Y. and Chan, T.W.C. (2021), "Impacts of the COVID-19 pandemic on financial market connectedness", Finance Research Letters, vol. 38, no. 101864. doi: https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101864.
19. Samadi, A.H. Owjimehr, S. and Nezhad Halafi, Z.N. (2021), "The cross-impact between financial markets, Covid-19 pandemic, and economic sanctions: The case of Iran", Journal of Policy Modeling, vol. 43, is. 1, pp. 34—55. doi: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.08.001.
20. Fang, J. Collins, A. and Yao, S. (2021), "On the global COVID-19 pandemic and China's FDI", Journal of Asian Economics, vol. 74, no. 101300. doi: https://doi.org/10.1016/j.asieco.2021.101300.
21. Moroz, O.S. (2020), "Development of investment activity in Ukraine in the context of the economic crisis of 2020", Ekonomichnyj prostir, vol. 154, pp. 46—50. doi: https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-8.
22. Hu, S. and Zhang, Y. (2021), "COVID-19 pandemic and firm performance: Cross-country evidence", International Review of Economics and Finance, vol. 74, pp. 365—372. doi: https://doi.org/10.1016/j.iref.2021.03.016.
23. Gutiеrrez-Romero, R. and Ahamed, M. (2021), "COVID-19 response needs to broaden financial inclusion to curb the rise in poverty", World Development, vol. 138, no. 105229. doi: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105229.
24. Ashraf, B.N. (2020), "Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets", Journal of Behavioral and Experimental Finance, vol. 27, no. 100371. doi: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371.
25. Heiko, T.YU. (2020), "Priorities of entrepreneurship development in Ukraine in the context of the COVID-19 pandemic and in the post-quarantine period", Socio-Economic Research Bulletin, vol. 2 (73), pp. 62—71. doi: https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.62-71.
26. Lekh, H.A., Ilchyshyn, M.M. and Turkalo, O.Ya. (2011), "Global experience in the development of small businesses", Scientific Bulletin of UNFU, vol. 21.15, pp. 224—229. available at: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2011/21_15/224_Lech.pdf (Accessed 10 May 2021).
27. State Statistics Service of Ukraine (n.d.), Statistical Information, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 05 May 2021).
28. The National Commission for state regulation of financial services markets (n.d.), Information on the state and development of the insurance market of Ukraine, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (Accessed 25 April 2021).
29. National Bank of Ukraine (n.d.), "Data", available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision (Accessed 05 May 2021).
30. Ministry of Finance of Ukraine (n.d.), "Foundation for the fight against acute respiratory disease COVID-19 caused by the SARS CoV 2 coronavirus and its consequences", available at: https://www.mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433 [in Ukrainian] (Аccessed 02 February 2021).
31. State treasury service of Ukraine (n.d.), "Reporting", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 20 April 2021).
32. Ministry of Finance of Ukraine (n.d.), "Local debt and local guaranteed debt", available at: https://mof.gov.ua/uk/miscevij-borg-ta-miscevij-garantovanij-borg (Accessed 25 April 2021).
33. Mocherny, S.V. (ed.) (2000), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Vydavnychyj tsentr "Akademiia", Kyiv, Ukraine.

№ 10 2021, стор. 13 - 21

Рубрика: Економіка

Дата публікації: 2021-06-01

Кількість переглядів: 319

Відомості про авторів

М. А. Дем'янчук

д. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; старший науковий співробітник, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, м. Одеса

M. Demіаnchuk

Dоctоr оf Ecоnоmіc Scіences, Аssоcіаte Рrоfessоr, Аssоcіаte Рrоfessоr of the Deраrtment оf Fіnаnce, Bаnkіng аnd Іnsurаnce, Оdessа І. І. Mechnіkоv Nаtіоnаl Unіversіty; Senior Researcher, Іnstіtute оf Mаrket Рrоblems аnd Ecоnоmіc-Ecоlоgіcаl Reseаrch оf the Nаtіоnаl Аcаdemy оf Scіences оf Ukrаіne, Оdessа

ORCID:

0000-0002-3907-3464


О. В. Журавель

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

O. Zhuravel

PhD in Economics, Associate Professor, Аssоcіаte Рrоfessоr of the Deраrtment of Organizations Management, Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Оdessа

ORCID:

0000-0002-7531-136X


К. Є. Мельник

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

K. Melnyk

Applicant of the second (master's) level of higher education, Оdessа І.І. Mechnіkоv Nаtіоnаl Unіversіty, Оdessа

ORCID:

0000-0002-7457-8011

Як цитувати статтю

Дем'янчук М. А., Журавель О. В., Мельник К. Є. Фінансова система України під впливом covid-19. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 13–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.13

Demіаnchuk, M., Zhuravel, O. and Melnyk, K. (2021), “Ukraine's financial system influenced by covid-19”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 13–21. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.10.13

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.