EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ: РЕФОРМА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Ю. О. Махортов, Н. А. Телічко

Назад

УДК: 332.025.12:336.226.233

Ю. О. Махортов, Н. А. Телічко

ПЕНСІЙНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ: РЕФОРМА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Анотація

Проблема модернізації, або радикальної трансформації існуючих пенсійних систем, — одне з ключових питань соціальної політики більшості країн світу, у тому числі і в Україні. Необхідність перебудов пов’язана як з постійно зростаючою вартістю пенсійного забезпечення людей похилого віку, спричиненого феноменом "старіння населення", так і з належною пенсійним системам інституціональною "не відповідністю". Якісні зміни матриці економічних й трудових відносин, а також вікова структура соціальної системи, що відбуваються останнім часом, потребують не тільки зміни окремих механізмів пенсійних систем, а і перегляду базових основ їх функціонування.

The problem of modernization, or radical transformation of existing pension systems is one of key questions of social politics of the majority of the countries of the world and Ukraine. Necessity of changes connected with constantly growing cost of pension maintenance of the elderly people called by a phenomenon "aging of the population ", and "aging" the institution of old pension systems. The qualitative changes of a matrix of the economic and labour relations, and also age structure of social system require simply replacement of separate mechanisms of pension systems, and also reconsideration of base bases of their functioning.

№ 1 2011, стор. 19 - 22

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 235

Відомості про авторів

Ю. О. Махортов

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Державна академія житлово-комунального господарства


Н. А. Телічко

к. е. н., доцент, докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки"

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.