Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 1, 2010

Економіка

Д. В. Нехайчук

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь, Автономная Республика Крым

ПРОБЛЕМЫ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАННЯ В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

С. Ю. Шевченко

аспірант, РВПС НАН України

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. А. Спринчук

аспірант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

А. В. Бохан

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ТА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

С. Г. Дрига

к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва, м. Київ

ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ІННОВАЦІЯ VERSUS РЕЦЕСІЯ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, Інститут законодавства Верховної Ради України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЮДЖЕТНОЮ СИСТЕМОЮ В РИНКОВОМУ ФОРМАТІ

О. Ю. Наєнко

аспірант, Академія муніципального управління

СУЧАСНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ

С. Я. Салига

д. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, директор інституту економіки, КПУ

Т. О. Меліхова

пошукач кафедри "Фінанси та кредит", КПУ

ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ АУДИТУ ПОДАТКІВ

Ф. П. Беда

к. е. н., доцент

О. М. Майсюра

здобувач, старший викладач, Київський університет туризму, економіки і права

НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВІДБОРУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

О. О. Бондаренко

кандидат технічних наук, професор кафедри економіки, обліку і аудиту

Г. М. Квіта

старший викладач кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну

МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ПЕРСОНАЛУПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Р. І. Олексенко

к. е. н., ст. викл. каф. менеджменту та туристичної індустрії, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

В. Ю. Петрунин

аспирант кафедры "Экономическая теория" учётно-финансового факультета, ДонНУ

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ: ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОТДАЧИ

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ НАУКОМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

ПОЛІТИКА У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ: ПРИНЦИПИ І ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

В. В. Курищук

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

О. І. Васильєва

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, НАДУ при Президентові України

МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗВ'ЯЗКИ ТА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО — ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент, докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ

М. Ю. Дітковська

к. держ. упр., Чернігівський державний технологічний університет

АЛГОРИТМ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

І. М. Олійченко

к. т. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент