Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 11, 2012

Економіка

Т. О. Фролова

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ У РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

П. І. Мірошниченко

к. е. н., доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВУГІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. Ю. Могилевська

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, "Міжнародний університет", м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

РЕФОРМУВАННЯ БАЗЕЛЬСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ

Ф. А. Ганбаров

к. э. н, Институт экономики, Национальная академия наук Азербайджана

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СНГ: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Г. Ю. Олійник

к. е. н., доц. кафедри "Менеджмент організацій і логістики", Державний економіко-технологічний університет транспорту

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ПІДГОТОВЧОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. В. Бакалінський

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРОЕКТАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ ПАСАЖИРСЬКОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

І. М. Грищенко

д. е. н., професор, чл.-кор. НАПНУ, заслужений працівник освіти України, ректор, Київський національний університет технологій та дизайну

ПРОДОВОЛЬЧА САМОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕІНТЕГРАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Сніжко

д.е.н., доцент, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

А. Д. Наумова

Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КАТАСТРОФІЧНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

В. К. Береговий

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ МОЛОКОМ І МОЛОКОПРОДУКЦІЄЮ

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну

ФОРМУВАННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Т. В. Стройко

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу, Миколаївський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ВИД ІНВЕСТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Ю. Б. Молочник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Д. Мельник

здобувач, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

І. В. Жила

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Н. Р. Меликов

соискатель, Азербайджанский государственный єкономический университет

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛГОВ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

І. В. Попов

аспірант, ДННУ "Академія фінансового управління"

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

А. П. Гейдор

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗУ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

СЛАБКІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. Г. Барило

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

О. Я. Зубов

кандидат військових наук, доцент, заступник начальника, Інститут державного військового управління з навчальної роботи Національного університету оборони України

С. П. Потеряйко

кандидат військових наук, доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СУЧАСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Й ДИНАМІКА ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

І. Л. Гасюк

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

СПОРТ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

КОНЦЕПЦІЯ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

М. В. Коновалова

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. В. Генералюк

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО ЗАПОБІГАННЮ ПОРУШЕНЬ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В. П. Жук

здобувач, Академія муніципального управління, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Л. П. Оверчук

Український центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, м. Київ

УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ ЩОДО ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Л. Д. Оліфіренко

доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

С. П. Татусяк

магістр державного управління, Голова міжнародного товариства "Україна — Польща — Німеччина"

МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент