Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 12, 2009

Економіка

І. М. Крейдич

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ПРОЦЕСІ ЇХНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. І. Федорак

к. е. н., Інститут управління природними ресурсами

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПРИКАРПАТТЯ

О. В. Чернікова

аспірант, МАУП

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ТРАНСПОРТНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ

В. И. Берестенко

студент 4- го курса, Одесский Национальный университет им. Мечникова

ИНВЕСТИЦИИ И ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ

Р. М. Шматенко

аспірант, молодший науковий співробітник, Сумський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТИМУЛЮЮЧОЇ СИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЕКОНОМІЧНО-РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

А. О. Крисак

аспірант економічного факультету, кафедра теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР У ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ РИНКОВОСТІ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, Університет економіки та права "Крок"

О. Л. Коробчинський

аспірант, Університет економіки та права "КРОК"

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. М. Манцевич

к. е. н, доцент, КНУБА

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Я. В. Кудря

асистент кафедри економіки підприємств та інвестицій, Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"

ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ В МАШИНОБУДУВАННІ: СУТЬ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК, ЗНАЧЕННЯ

В. О. Шишкін

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

Н. В. Лозова

Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМА ПЛИННОСТІ КАДРІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент