Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2009

Економіка

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАЛУЧЕННІ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет ім.Т. Г. Шевченка

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

М. Ю. Порвін

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ПРИВАБЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. В. Клєцова

аспірант, Сумський національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, ЇХ ВИДИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА

Д. М. Ржавський

бакалавр кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І СХІДНОЇ ЄВРОПИ В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

В. И. Берестенко

студент, Одесский национальный университет им. Мечникова

РЕГИОНАЛЬНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

У. О. Балик

кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ТОВАРУ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант відділу комплексних проблем ринкового державотворення, Інститутзаконодавства Верховної Ради України

ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

Ю. М. Манцевич

к. е. н., зав. секретаріатом Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТ

І. В. Дорошенко

к. е. н., докторант, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

НОВА РОЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ ТА ВІДСОТКОВИХ СТАВОК В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕХНІЧНЕ ОНОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Д. В. Нехайчук

ассистент кафедры "Финансы и кредит", НАПКС

ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА

Т. В. Безбородова

аспірант, Приазовський державний технічний університет

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

С. В. Закомлистов

бакалавр кафедри міжнародної економіки економічного факультету, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. М. Пальчик

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ І УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент