Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2010

Економіка

О. М. Кондрашов

д. держ. упр., Академія муніципального управління

ПРОЦЕСИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. А. Медведєв

к. держ. упр., докторан кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ІДЕЇ СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У КОНТЕНСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

І. А. Белоусова

к. е. н, доцент, народний депутат України, докторант, Університ "КРОК"

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, зав. кафедрою інвестиційного бізнесу, Університет "КРОК"

ВИБІР МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ВИМІРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

В. В. Подгорный

к. гос. упр., доцент, Донецкий государственный университет управления

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

О. І. Воробйова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь. докторант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ УКРАЇНИ

С. О. Савелко

здобувач, Академія муніципального управління

ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА МАКРОРІВНІ

О. М. Сторчеус

аспірант, РВПС України НАН України

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ З УРАХУВАННЯМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ

Л. Д. Водянка

здобувач, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України

ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. І. Лабурцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

О. І. Хоменко

к. т. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИБІРКИ У МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Л. С. Селіверстова

к. е. н., докторант, Науково-дослідний фінансовий інститут Академії фінансового управління МФУ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ

С. М. Юрійчук

аспірант, ДонУЕП

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

П. О. Фененко

викладач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАФТОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ

В. В. Нагайчук

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора, Національна академія державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

І. О. Драган

к. держ. упр., ст. н. с., докторант, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖКГ УКРАЇНИ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТАРІЇВ ЩОДО НАПОВНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

В. Ю. Степанов

доцент кафедри філософії та політології, Харківська державна академія культури

ЕЛЕКТРОННА ДЕРЖАВА ЯК АТРИБУТ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент