Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 13, 2012

Економіка

Н. В. Бондарчук

д. держ. упр., проф. кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРИ ВИБОРІ ВАРІАНТІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРА ЧАСУ

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови, Закарпатська обласна державна адміністрація

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. О. Гребенюк

доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ

К. О. Бояринова

к. е. н, доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ДО ІННОВАЦІЙ ЯК ДОСВІДУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Р. В. Корж

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

В. А. Петренко

к. е. н., доц. кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

СКЛАДОВІ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Аксентюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ДОСЯГНЕННЯ БАЛАНСУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

В. І. Корсак

кандидат медичних наук, директор компанії ТзОВ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

А. М. Ткаченко

д. е н., професор, академік АЕН України, завідувач кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

А. М. Пугач

к. т. н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП, ОСНАЩЕНИХ ЕЛЕМЕНТАМИ ЛОКАЛЬНОГО ЗМІЦНЕННЯ

І. В. Космідайло

к. е. н., Уманська філія Європейського університету

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

С. В. Фімяр

к. е. н., доц кафедри фінанси, Европейський університет, м. Черкаси

ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ

О. І. Левченко

аспірант кафедри ЗЕДП, ДонНТУ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ

Г. С. Мамедов

соискатель, Азербайджанский государственный экономический университет

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ю. Г. Варава

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ "НОВИЙ ТОВАР"

Д. С. Мельник

аспірант кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ЗАРУБІЖНИМИ БАНКАМИ

О. І. Дорош

асистент каф. ММП, Національний університет "Львівська політехніка"

ВПЛИВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ РИНКОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

М. І. Романишин

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

І. А. Левченко

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Г. В. Кіняк

асистент кафедри "Економіка підприємства", Інститут підприємництва "Стратегія"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Г. М. Филюк

д. е. н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О. О. Сніцаренко

директор інвестиційно-банківської діяльності ІК АРТ-КАПІТАЛ, диплом магістра Колумбійського університету

Г. М. Стешенко

аналітик ІК АРТ-КАПІТАЛ, асистент кафедри обчислюваної математики факультету кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ ОЦІНКИ АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

О. Г. Бортнікова

к. філос. н, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

М. В. Кондрашова

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ОЦІНКА ІНФРАСТРУКТУРНОГО АСПЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ОРІЄНТИРИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

СОЦІАЛЬНО-ТЕРІТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

І. В. Білоус

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ СТОСОВНО СТВОРЕННЯ УМОВ БЕЗПЕЧНОГО МАТЕРИНСТВА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Л. М. Кашпур

аспірант кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

В. П. Жук

здобувач, Академія муніципального управління, м.Київ

ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

П. Б. Волянський

кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУЛЮВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАХИСТОМ У ЗОНІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент