Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2010

Економіка

В. І. Куценко

д. е. н., професор

ДІАГНОСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, РВПС України НАН України

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ДЕРЖАВІ

С. В. Тарасенко

старший викладач кафедри обліку та аудиту, Львівський навчально-науковий навчальний інститут Закарпатського державного університету

МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ РИЗИКІВ НА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

О. В. Бетехтін

аспірант, Херсонський національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ КОНСАЛТИНГОВОЇ ФІРМИ

В. В. Лаврук

к. е. н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

СИСТЕМА ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

К. В. Дубровіна

Київський міжнародний університет

НОВІ НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

С. Ю. Федотова

аспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

О. А. Кириченко

д. е. н., професор, головний науковий консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

І. А. Белоусова

к. е. н., доцент, Народний депутат України

В. Д. Кудрицький

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОДОЛАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

В. Є. Реутов

к. е. н., доцент, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ У СОЦІАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

П. П. Бідак

аспірант кафедри "Економічна теорія", Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ПЕРІОД РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ТА ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН У КРАЇНАХ З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Н. О. Кондратенко

к. е. н., Харківська національна академія міського господарства

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ю. І. Головня

ст. викладач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ АПК

Я. Ф. Жовнірчик

к. держ. упр., заступник проректора Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДТРИМКИ РЕГІОНІВ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ ТА ПІДНЕСЕННЯ РОЛІ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., старший викладач кафедри менеджменту, Київський національний лінгвістичний університет

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. Г. Пухкал

к. е. н., докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. А. Телицька

головний спеціаліст відділу експертизи проектів рішень з питань землекористування та містобудування управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень секретаріату Київради

ПРАВОТВОРЧА ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ РАД: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ АКТІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЯК ВІД ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ, ТАК І ВІД ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

КЛАСТЕРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА РОЛЬ У НІЙ ДЕРЖАВИ

С. В. Митрофанський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. М. Сторчеус

аспірант, РВПС України НАН України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

М. І. Сьомич

здобувач, Академія муніципального управління

ГЕНЕЗА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент