Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 14, 2012

Економіка

В. П. Приходько

к. і. н., заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації

ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

О. М. Дериколенко

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ю. В. Ушкаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Херсонський національний технічний університет

УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. М. Ахромкін

д. е. н., професор, Східноукраїнський національний університет ім. В Даля

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ І ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ПІДВИЩЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Р. C. Чорний

к. е. н., доцент кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін, Нововолинський факультет, Тернопільський національний економічний університет

ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРУВАННЯ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Н. О. Шпак

д. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

М. І. Романишин

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ CТАБІЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. С. Шемет

к. е. н., доцент, здобувач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри банківської справи, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОШОВОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ВАЛЮТ

В. А. Петренко

к. е. н., доц. кафедри економіки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

О. М. Грабчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФІНАНСОВОМУ ПРОГНОЗУВАННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України "КПІ"

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У КОНТЕКСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

М. Дж. Мохтешеми

диссертант, Институт Экономики, Национальная академия наук Азербайджана

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Наджафли Светлана Халид кызы

научный сотрудник, Институт Экономики НАН Азербайджана

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРНО-ШИРВАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)

І. М. Дашко

викладач кафедри облік та менеджмент, Криворізький факультет ДВНЗ "Запорізький національний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Бредіхін

здобувач, КП "Київський інститут земельних відносин"

АКТУАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Э. А. Азизов

диссертант, Азербайджанский государственный экономический университет

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

І. І. Максимова

аспірант кафедри економічної кібернетики і управління проектами, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИДОБУТКУ ЗАБАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД

І. В. Радзівіло

здобувач, ДВНЗ "НГУ" м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ

О. Ю. Оржель

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри європейської інтеграції, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ЗГУРТУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЕТАП ВИРОБЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ

М. В. Паладій

к. е. н., доцент, Голова ДСІВ МОУ

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СКЛАДОВІ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. В. Гербеда

заступник Голови Національної служби посередництва і примирення

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ ДІАЛОГОМ В УКРАЇНІ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

УПРАВЛІНСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОГО РЕГУЛЯТОРА РИНКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академія муніципального управління

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОСВІТНІХ, НАУКОВИХ І МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Н. В. Міокова

аспірант кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕНННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПАРТНЕРСТВА З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

С. С. Добрунов

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

А. В. Якобчук

к. мед. н., доцент, завідувач наукового відділу організації медичної допомоги, Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ З ПРОТИДІЇ ЕПІДЕМІЇ ВІЛ/СНІДУ В УКРАЇНІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент