Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 15, 2009

Економіка

В. І. Любімов

к. е. н., доц., докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

В. І. Куценко

д. е. н., професор, РВПС України НАН України

ІНВЕСТИЦІЇ В ЗДОРОВ'Я — ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

Я. І. Легка

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Т. В. Березянко

к. е. н., доцент, головний консультант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ НА ХАРАКТЕР ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

В. М. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Херсонський державний університет

ТАРИФНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ОЛІГОПОЛІЇ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

М. В. Марущак

заступник начальника Відділу залучення та супроводження корпоративних клієнтів, ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ

В. Я. Лівшиц

здобувач кафедри маркетингу, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОФІСНОЇ НЕРУХОМОСТІ У ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

О. О. Піддубна

старший викладач кафедри "Економічна кібернетика", Обласний комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія"

МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

К. В. Синкова

аспірант, Донецький державний університет управління

PEST-АНАЛІЗ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ

Л. В. Капінус

Національний університет харчових технологій

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯМ ПРОДУКТИВНОСТІ СПОЖИВЧО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

О. О. Пернацька

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАХІДНИХ НАУКОВЦІВ У ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІКИ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

О. І. Трохимець

аспірант, Класичний приватний університет

ТРАНСФОРМАЦІЯ СПРИЙНЯТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Л. Й. Созанський

аспірант, Львівська комерційна академія

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ КАПІТАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент