Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 16, 2009

Економіка

В. І. Любімов

к. е. н., доцент, докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Г. В. Васильченко

к. е. н., доцент кафедри управління регіональним та економічним розвитком, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТЕРИТОРІЮ

А. В. Бодюк

к. е. н., п. н. с., НДІ фінансового права

В. П. Видиборець

ДПА України

ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕВ'ЯНОСТИХ РОКІВ

О. Шатрова

аспірант, молодший науковий співробітник, НДІ екобіотехнологій та біотехніки

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ — ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

О. В. Комеліна

к. е. н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

В. В. Козик

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій

В. П. Манзій

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій

А. Р. Стояновський

асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національний університет "Львівська політехніка"

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

А. С. Криклій

д. е. н., професор д. е. н., професор

Р. В. Пікус

к. е. н., доцент

Я. І. Легка

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКАХ

О. М. Сазонець

д. е. н., кафедра міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

УКРУПНЕННЯ КОМПАНІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

М. Г. Бойко

к. е. н., доцент, докторант, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ

Н. С. Прокопенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Київський міжнародний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ

М. А. Міненко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБ'ЄДНАНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

О. Ю. Могилевская

аспирант, Европейский университет, г. Киев

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

А. П. Кондратюк

аспірант кафедри податкової та страхової справи, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ НА ЕКОНОМІКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент