Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 17, 2012

Економіка

О. Є. Кузьмін

д. е. н., професор, директор інституту економіки і менеджменту, Національний університет "Львівська політехніка"

А. М. Чушак-Голобородько

аспірант кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

ІДЕНТИФІКУВАННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ПОТРЕБ У СИСТЕМІ МОТИВУВАННЯ КРЕАТИВНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

О. К. Малютін

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ДЕРЖАВНИХ АСИГНУВАНЬ ЗА РЕГІОНАЛЬНОЮ СТРУКТУРНО КЛАСТЕРНОЮ СИСТЕМОЮ КРАЇНИ

С. М. Ткач

провідний інженер, здобувач відділу моніторингу регіонального розвитку, Інститут регіональних досліджень НАН України

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

І. В. Жила

аспірант, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

В. І. Довбуш

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА

Н. П. Сітнікова

к. е. н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ, СПРЯМОВАНОГО НА РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩИХ ПРОБЛЕМ

О. Ю. Могилевская

к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента, ,Международный университет, г. Киев

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БРЕНДОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

М. Ю. Ананьєв

асистент каф. міжнародних фінансів, ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Н. П. Демченко

к. е. н., доцент кафедри банківської і страхової справи, ІМЕФІТ МАУП (м. Київ)

М. І. Сорока

магістр, ІМЕФІТ імені Святої Великої княгині Ольги МАУП (м. Київ)

"БРІДЖ-БАНК" — НОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

О. О. Сініцин

магістр з міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗА РАХУНОК ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

О. Я. Березівська

здобувач, Львівський національний аграрний університет

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КОНЦЕНТРАЦІЯ ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ

О. М. Манжура

аспірант кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет

МОДЕЛЮВАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ВПЛИВУ АВТОДИЛЕРА ТА АВТОВИРОБНИКА НА СПОЖИВАЧА

О. Б. Письменна

аспірант, Криворізький національний технічний Університет

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

О. Р. Оберван

аспірант кафедри економіки України ім. М. Туган-Барановського, Львівський національний університет імені Івана Франка

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Н. І. Мельник

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОПИТУ

О. В. Митяй

аспірант, Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Ж. Д. Анпілогова

к. е. н., Академії муніципального управління

СТАН МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

І. В. Кукін

начальник відділення, Науково-дослідний інститут Державної прикордонної служби України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТАБІЛІЗАЦІЇ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ДЕПРИСИВНИХ РЕГІОНАХ

А. І. Клуб

Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Р. Онищенко

здобувач, Академія муніципального управління

ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

Н. О. Борецька

здобувач, Академія муніципального управління

ОСНОВНІ ЕТАПИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ

Н. Б. Зубрицька

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ

Л. А. Величко

здобувач, Академія муніципального управління

САМОЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

С. М. Двигун

здобувач, Академія муніципального управління

ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

А. В. Клименко

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. І. Беца

здобувач, Академія муніципаліьного управління

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Р. В. Поворозник

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДEРЖАВОЮ ПРОЦEСУ ПРОСУВАННЯ І ЗБУТУ EКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ю. М. Сірий

здобувач, Академія муніципального управління

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ В ГАЛУЗІ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент