Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 19, 2012

Економіка

Н. Л. Гавкалова

д. е. н., професор, зав. кафедрою публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНA ТА КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРA: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ

І. В. Безп'ята

к. е. н., доцент кафедри економіки сільського господарства, Миколаївський державний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Л. Й. Созанський

к. е. н., ст. викладач, Львівська філія Європейського університету

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

В. П. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

І. С. Луценко

аспірант кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

О. І. Дротенко

здобувач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, Член Спостережної Ради ТОВ "Укркава", Заступник директора з економіки ТОВ "Укркава"

КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ, РУМУНІЇ ТА ГРУЗІЇ

М. Р. Орнат

здобувач, Тернопільський національний економічний університету

СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО ТОРГОВОГО ТА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

А. В. Шинкаренко

аспірант кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

О. М. Юркевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

А. Г. Щербина

аспірант кафедри фінансових ринків, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗОВАНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

О. Ю. Шутєєва

аспірант кафедри фінанси і кредит, Харківський національний університет ім. В. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

А. А. Гуменний

здобувач кафедри фінансових ринків та фінансових послуг, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

О. А. Сотніченко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

ПДВ У РЕГУЛЮВАННІ ВНУТРІШНЬОГО ТОВАРООБОРОТУ КРАЇНИ

Є. В. Дмитренко

аудитор, магістр державного фінансового менеджменту

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ, ЯК СЕРВІСНА ПОСЛУГА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ТА НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНА ФОРМА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

В. О. Фастунова

Ст. викладач, Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Л. П. Амбрик

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ДОМІНАНТИ ТА ДИВЕРГЕНЦІЯ ТЕОРІЙ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

С. П. Вертіль

викладач кафедри економіки, Чернігівська філія Європейського університету

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОНЯТТЯ "КОНКУРЕНЦІЯ" ТА "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ"

Є. О. Музичка

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Г. Сурай

к. держ. упр., с. н. с., доцент, докторант, НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТОК ЕЛІТИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ФРАНЦІЇ:ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Н. М. Левченко

д. держ. упр., доцент, Запорізький національний технічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОХОДИ ГРОМАДЯН

Я. М. Коваленко

головний спеціаліст відділу планування та виконання бюджетних програм, Управління фінансово-бухгалтерської роботи Фонду державного майна України

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА КОНТРОЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

М. П. Сорока

д. держ. упр., професор, ректор, ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування"

З. Р. Маланчук

д. т. н., професор, завідувач кафедри розробки родовищ корисних копалин ДВНЗ "Національний університет водного господарства та природокористування"

ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ, ПРИРОДНИМИ І ТЕХНОГЕННИМИ ЗАГРОЗАМИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ УКРАЇНИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНІЦІАТИВИ ПРОЗОРОСТІ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ

Н. А. Жиденко

провідний фахівець відділу міжнародного співробітництва Управління забезпечення міжнародних зв'язків, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

А. В. Антонов

к. е. н., докторант, Академія муніципального управління, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМ СТІЙКОГО ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ю. О. Литвин

к. е. н., докторант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Я. Ю. Орленко

к. е. н., докторант, Донецький державний університет управління

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

А. Л. Тіньков

здобувач кафедри політичної аналітики і прогнозування, НАДУ при Президентові України

СУБ'ЄКТИ ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЧНІЙ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

М. В. Вишиванюк

к. е. н., Голова Івано-Франківської обласної ради

АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

О. О. Дармограй

аспірант, Інститут законодавства Верховної Ради України

ЩОДО УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ СЛУЖБОВЦІВ

Г. В. Коваль

докторант кафедри державної політики і менеджменту, ЧДУ імені Петра Могили

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

В. І. Ткаченко

аспірант кафедри управління освітою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В ЛИТВІ

О. О. Новіков

аспірант кафедри політичної аналітики та прогнозування, Національна академія державного управління при Президентові України

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ" ТА ЙОГО ВІДНОШЕННЯ ДО СФЕРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

А. С. Крамаренко

аспірант кафедри державної служби та митної справи, Академія митної служби України

ПРАКСЕОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ КАДРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент