Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 2, 2009

Економіка

Л. А. Шило

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

С. Я. Салига

д. е. н.

О. В. Яришко

к. е. н.

Є. Ю. Ткаченко

к. е. н. Запорізька державна інженерна академія

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСАХ

О. О. Коваленко

к. т. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ —ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

О. Л. Ворсовський

аспірант, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Т. Л. Товста

аспірант, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

С. В. Палиця

докторант, МАУП

НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

А. І. Бутенко

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Є. В. Лазарєва

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ФЕНОМЕН КЛАСТЕРА У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

І. Г. Климова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ У КРАЇНАХ З РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

С. М. Іванюта

д. е. н., професор, Полтавський університет споживчої кооперації України

С. Е. Джаферова

асистент, Кримський державний інженерно-педагогічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЗАГАЛЬНОСИСТЕМНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент