Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 20, 2009

Економіка

Г. О. Харламова

к. е. н., асистент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Н. В. Дацій

к. е. н., доцент, провідний науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

М. І. Бондар

д. е. н, професор кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

Т. А. Бондар

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку діяльності, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ВИЗНАННЯ І ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ

З. О. Жученко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ

О. М. Вовк

к. е. н., Національний авіаційний університет

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Семенченко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОБЛЕМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. В. Тарасюк

к. е. н., докторант, Київський національний торговельно-економічний університет

МОНІТОРИНГ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В КОНТРОЛІНГУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Т. В. Мусієць

к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В. Гетьмана

О. В. Лавріненко

аспірант кафедри міжнародних фінансів, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

О. Г. Волкова

аспірант, Одеський національний економічний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

М. М. Бліхар

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРИЄДНАННЯ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ ДО УМОВ ЧЛЕНСТВА В ЄС

А. В. Рибчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ В ЄВРОРЕГІОНАЛЬНУ ВИРОБНИЧУ ІНФРАСТРУКТУРУ

Г. А. Мохонько

старший викладач, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Видавничо-поліграфічний інститут

ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТРАТЕГІЧНУ СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

І. О. Тарасенко

к.е.н, доцент, доцент кафедри фінансів, Київський національний університет технологій та дизайну

Я. В. Лісун

к.е.н, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. А. Савчук

аспірант, Національний університет ДПС України

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. О. Олійник

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови Головного контрольно-ревізійного управління України

ДО УТОЧНЕННЯ ПАРАДИГМИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

В. М. Бесчастний

к. ю. н., проф., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕХАНІЗМ ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Л. В. Пельтек

к. е. н.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

Б. В. Лисенко

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПО РЕФОРМУВАННЮ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В МАЛИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

А. А. Халецька

к. н. держ. упр., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ БІДНОСТІ

Л. Я. Самойленко

аспірант, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИКА САМООРГАНІЗАЦІЇ І ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент