Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 21, 2010

Економіка

В. М. Кужель

доцент кафедри "Економіка підприємств", Київський національний економічний університет

НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО ЗМІЦНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

І. В. Юхновський

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ

Н. М. Проскуріна

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. М. Зборовська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Дніпропетровський університет економіки та права

СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТЕОРІЇ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ

М. М. Радєва

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ

В. О. Омельчук

кандидат наук з державного управління

АДЕКВАТНІСТЬ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ СУСПІЛЬНОМУ ПОПИТУ

І. В. Космідайло

завідувач навчального відділу, ст. викладач кафедри економіки та менеджменту, Уманська філія Європейського університету

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В. Д. Л. Бантон

здобувач, Національний університет ДПС України

В. І. Тарангул

аспірант, Національний університет ДПС України

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

М. Ю. Соколова

начальник відділу фінансового моніторингу філії "Головне управління ПАТ Промінвестбанк в Донецькій області"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ

М. В. Безнощенко

к. е. н., доц. кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин

В. С. Морозов

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АУТСАЙДЕРІВ СЕРЕД УКРАЇНСЬКИХ ФОНДОВИХ БІРЖ

А. П. Рачинський

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

СИНЕРГЕТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Л. В. Пельтек

к. е. н., доцент

СТВОРЕННЯ ДІЄВОГО МЕХАНІЗМУ АНТИІНФЛЯЦІЙНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В. І. Любімов

к. е. н., Чернігівський державний технологічний університет

СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СФЕРОЮ РЕГІОНУ

О. О. Григор

к. держ. упр., Черкаський державний технологічний університет

АНАЛІЗ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРАЇНИ

М. Ю. Порвін

аспірант, Академія муніципального управління

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЙ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНІЗМУ ТА СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

В. Г. Горник

к. держ. упр., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПЦІЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УПРАВЛІННІ РЕГІОНАЛЬНИМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ

Н. М. Тополенко

к. н. держ. упр., доцент, Академія митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПРОГРАМИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ)

В. М. Безпрозванна

заступник головного лікаря Державного закладу клінічна поліклініка № 1 Державного управління справами, аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ОСІБ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ МЕДИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

В. В. Сотула

суддя Севастопольського апеляційного господарського суду

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ КРИМСЬКОГО РЕГІОНУ

І. О. Драган

докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ПРІОРИТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

М. Ю. Мироненко

к. е. н, Національна академія державного управління при Президентові України

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ У КОНТЕКСТІ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ

О. М. Чечель

к. е. н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА

І. П. Приходько

к. е. н., доцент, докторант, РВПС України НАН України

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

М. А. Гирик

здобувач кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО" ТА "ГРОМАДСЬКІСТЬ" У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

В. С. Діденко

здобувач, Донецький державний університет управління

ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Н. В. Ільченко

Черкаський державний технологічний університет

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент