Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 23, 2011

Економіка

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, зав. каф. теоретичної та прикладної економіки, ІПК ДСЗУ

С. В. Палиця

д. е. н., професор, ІПК ДСЗУ

ДИНАМІКА І ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Кобушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Сумський державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РИНКУ ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНИ

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

С. О. Корецька

д. е. н., професор кафедри фінансів, Донецький державний університет управління

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Павел Тирала

професор, доктор військових наук, проректор

Анджей Ліманський

професор, доктор економічних наук, ректор

Іринеуш Драбік

доцент, кандидат економічних наук, декан Вища школа ринкового управління та іноземних мов у Катовіцах, Польща

СУЧАСНІ ЧИННИКИ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Л. Л. Мельник

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ГОСПОДАРСЬКИЙ АСПЕКТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

О. О. Шапуров

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" в м. Мелітополі

МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГАМИ

О. О. Шапурова

к. е. н., кафедра фінансів, менеджменту та банківської справи, економіко-гуманітарний факультет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Т. В. Савелко

к. е. н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

М. В. Корягін

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія

С. В. Корягіна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

О. В. Абакуменко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

М. В. Литовченко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

Т. В. Мірзоєва

к. е. н., ст. викл. кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

О. А. Томашевська

к. е. н., асистент кафедри аграрної економіки ім. проф. І.Н. Романенка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "РЕГІОН"

Т. А. Демченко

к. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія Європейського університету

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ СУЧАСНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

П. В. Нікітін

к. е. н., доцент кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

О. М. Тимощук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМИ ВАНТАЖІВ

С. О. Савелко

к. держ. упр., Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Р. М. Скриньковський

асист. каф. менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет "Львівська політехніка"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

О. Г. Кондрашевська

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ

М. Ю. Кісіль

аспірант, Класичний приватний університет

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Ю. Могилевская

аспірант, Европейский університет

СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

І. В. Корнійчук

докторант, МАУП

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ КЕРІВНОГО СКЛАДУ В ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ

П. І. Гаман

д. держ. упр., доцент, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ДЕРЖАВНИЙ ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ В УКРАЇНІ

С. І. Воскобійник

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ПОДОЛАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

І. В. Рожкова

завідувач кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., доцент

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, НАДУ при Президентові України

Н. О. Васюк

аспірант, НАДУ при Президентові України

СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ПОШУК МОДЕЛІ)

Н. П. Кризина

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

О. О. Заглада

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

В. Г. Слабкий

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ М.БУЧА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2011 РОКУ)

Ю. В. Нестеряк

к. філол. н., докторант кафедри державного управління та менеджменту, Національна академія державного управління При Президентові України

ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

В. П. Беглиця

к. е. н., Академія муніципального управління

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЕ ТРАКТУВАННЯ РОЛІ КЛАСТЕРА ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент