Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 24, 2008

Економіка

Л. О. Чорна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РЕЗУЛЬТАТИВНА СТРАТЕГІЯ ДОСЯГНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Рибчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ

О. І. Остапенко

аспірант, Національний університет харчових технологій

ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

С. М. Криворчук

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

В. В. Юхименко

студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "КПІ

Т. В. Юхименко

студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України "КПІ"

ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. В. Добровольська

к. е. н., викладач кафедри фінансів та кредиту, Запорізький національний університет

К. А. Новікова

студент, Запорізький національний університет

МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Л. С. Головкова

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. Л. Артюшина

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

НАПРЯМИ МОТИВАЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ ТОРГІВЛІ

С. С. Білоцький

магістр, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

О. І. Полтавець

викладач, Класичний приватний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗВІДМОВНОСТІ ТА РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ ОБЛАДНАННЯ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

П. О. Лук'яшко

аспірант кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ У ФОРМІ ВИДІЛЕННЯ ТА ПОДІЛУ З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У СИСТЕМІ "ПІДПРИЄМСТВО"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент