Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2009

Економіка

І. Г. Климова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Запорізький національний технічний університет

СИСТЕМА ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

В. В. Козик

к. е. н., проф., завідувач кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

О. Ю. Ємельянов

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

О. Л. Політанська

аспірант кафедри економіки підприємств та інвестицій, НУ "Львівська політехніка"

ВИЗНАЧЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДО ЗМІНИ ЕФЕКТОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ

О. О. Бутник

науковець, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

О. В. Криворучко

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ОЦІНКА ПЕРЕВАГ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРООБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Г. П. Куліш

к. е. н., доцент кафедри фінансів підприємств КНЕУ ім. В. Гетьмана

К. В. Кравченко

аспірант кафедри фінансів підприємств КНЕУ ім. В. Гетьмана

ЛІЗИНГ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МІСЦЕВІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВИЙ РИНОК ЯК ІНСТИТУТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

В. І. Афендікова

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Т. В. Корягіна

ст. викладач кафедри економічної теорії, Дніпропетровська державна фінансова академія

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГАЛУЗІ

О. О. Чорний

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

ФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДО ВИМОГ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент