Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 3, 2012

Економіка

Г. О. Панасенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

О. І. Скоробогач

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку, Тернопільський національний економічний університет

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПІДТРИМКА БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ

Д. О. Бєлов

пошукач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СУВЕРЕННІ ФОНДИ В ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ ПОТОЧНОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ

В. Є. Реутов

д. е. н., директор, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана"

ВЕКТОРИ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ЗБАЛАНСОВАНОГО (СТАЛОГО) РОЗВИТКУ

І. П. Мігус

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

К. О. Голубенко

здобувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

РОЗГОЛОШЕННЯ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Г. П. Кривобороденко

д. э. н., профессор, Институт подготовки кадров государственной службы занятости Украины, г. Киев

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСОНАЛУ: ШЛЯХИ ІНТЕРГАЦІЇ

Я. В. Остафійчук

к. е. н., ст. н. співробітник, провідний наук. співробітник від. суспільних проблем сталого розвитку, ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України"

МІСЦЕ СФЕРИ ПОСЛУГ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

А. Ю. Присяжнюк

к. е. н., Київський економічний інститут менеджменту

ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. М. Сазонець

д. е. н., проф., професор кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Н. О. Широкова

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДИНАМІКА ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ТНК В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

К. Є. Ульянов

старший викладач кафедри обліку, звітності та контрольно-ревізійної роботи, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ МОНОПОЛІЇ І КОНКУРЕНЦІЇ

О. О. Нечай

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Запорізький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Т. М. Довга

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ СМІТТЄПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

І. Ю. Калінкова

аспірант економічного факультету, КНУ ім. Т. Шевченка

ПОЯСНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ШОКІВ У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

О. А. Сотніченко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ УЧАСТЬ У РЕГУЛЮВАННІ ТОВАРООБОРОТУ КРАЇНИ

Д. Є. Денисенко

здобувач кафедри фінансів і кредиту, Київський економічний інститут менеджменту

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ І ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ

М. І. Русінко

аспірант, асистент кафедри обліку економіки і управління персоналом підприємства, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ

М. О. Трофімова

студентка факультету фінансів та банківської справи, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В. М. Тимків

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ПОНЯТІЙНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

В. Д. Долот

кандидат наук з державного управлення, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

В. В. Дудка

здобувач, Національна академія державного управління при Президентові України

Л. А. Ляховченко

головний спеціаліст, Національна академія державного управління при Президентові України

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ СФЕРИ)

А. Б. Віленський

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Л. С. Стельмащук

асистент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СУТНІСТЬ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. О. Сиченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З НЕКОМЕРЦІЙНИМ СЕКТОРОМ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

М. П. Сорока

к. е. н., докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Д. А. Міщенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

М. М. Корнєв

к. е. н., доцент, заст. зав. кафедри "Оподаткування", професор кафедри, Донецький державний університет управління

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

О. М. Совівський

магістр кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

В. К. Плешко

Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

А. П. Федорук

здобувач кафедри економічної політики, Національна академія державного управління При Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ ВИДАТКАМИ (НА ПРИКЛАДІ ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ М. БУЧА НА 2012 РІК)

Зейналова Эльмира Шахмар

диссертант Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

А. Г. Гетьманець

аспірант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Л. А. Кисельова

аспірант кафедри інформаційної політики та технологій, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент