Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 4, 2009

Економіка

Г. О. Харламова

к. е. н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИ КОНВЕРГЕНЦІЇ/ДИВЕРГЕНЦІЇ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КЛІМАТІ УКРАЇНИ

В. Я. Карковська

аспірант, Національний університет "Львівська політехніка"

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В РЕГІОНІ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О. І. Олексюк

к. е. н., доцент, докторант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана"

ГЛОБАЛЬНА МЕТРИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

О. О. Бутник

науковець, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

О. В. Лепьохін

к. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

В. П. Задорожний

доктор філософії в галузі державного управління

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

А. Ю. Присяжнюк

кафедра фінансів і кредиту, Київський економічний інститут менеджменту

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. В. Мних

професор, д. е. н., проректор, Академія муніципального управління

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Ю. П. Дудка

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕЙТИНГИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ВИМІРАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

С. О. Корецька

к. е. н., доцент, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ЗАГАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПОНЯТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

С. І. Головко

к. е. н., Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"

ОЦІНКА ВКЛАДЕНЬ БАНКУ ТА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ МОЖЛИВИХ ВТРАТ ВІД АКТИВІВ У ВИГЛЯДІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Ю. М. Хвесик

кандидат економічних наук

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН РИНКОВОГО КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

О. О. Шапурова

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент