Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 5, 2009

Економіка

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

КОНЦЕСІЯ ЯК ФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

І. І. Вініченко

к. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

С. Я. Салига

д. е. н.

О. В. Яришко

к. е. н.

Є. Ю. Ткаченко

к. е. н., Запорізька державна інженерна академія

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

О. О. Дмитрієва

к. т. н., заступник директора з маркетингу НДР, зав.лабораторією, Український НДІ екологічних проблем, м. Харків

А. А. Мосейчук

перший заступник начальника держуправління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області, м. Полтава

М. І. Проскурня

зав. кафедрою екології Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В CИСТЕМІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПРИКЛАДІ М. ПОЛТАВА

О. П. Кавтиш

асистент, аспірант, ФММ, НТУУ "КПІ"

МІСЦЕ ТА РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА У СТРУКТУРІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Адам Райца

докторант, Міжрегіональна акдемія управління персоналом, м. Київ

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. Л. Толкач

провідний спеціаліст консалтингового центру ІЕФ КНУТД, каф. менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

О. А. Виноградов

к. е. н., доцент каф. маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ У РЕАЛІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Ю. М. Хвесик

кандидат економічних наук

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКІВ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

В. А. Савчук

аспірант, Національний університет ДПС України

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ І НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

В. В. Комірна

к. е. н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

О. В. Атаманчук

аспірант, Національний університет ДПС України

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ФІСКАЛЬНОГО І РЕГУЛЮЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ АР КРИМ

О. Ю. Бугрім

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Царенко

докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

І. І. Чуницька

старший викладач кафедри аудиту та аналізу, Національний університет ДПС України

ПОСИЛЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ ВАЖЕЛІВ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент