Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 6, 2009

Економіка

В. І. Любімов

к. е. н., докторант, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ І ЇЇ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

В. А. Голян

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ХОЛДИНГОВІ КОМПАНІЇ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФОРМА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. І. Дороніна

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ

Г. І. Карімов

аспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНУ

О. В. Михайловська

к. е. н, доцент, докторант кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин НАУ, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНІ АСИМЕТРІЇ В СВІТОВИХ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки

І. З. Криховецький

магістр міжнародної економіки, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

МАРКЕТИНГОВА ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

А. А. Олешко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний університет ДПС України

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Т. В. Мірзодаєва

викладач кафедри менеджменту організацій, Київський національний торговельно-економічний університет

МОНІТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦІЙ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Ж. К. Нестеренко

к. е. н., проф., Запорізький національний технічний університет

Т. В. Мордвінцева

ст. викладач кафедри фінансів і банківської справи, Запорізький національний технічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. С. Варламова

викладач кафедри економіки підприємства, Запорізький національний університет

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

М. В. Куташенко

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

СУТНІСТЬ РИЗИКУ І ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ

О. В. Лобань

аспірант кафедри економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТІСНОГО БАЛАНСУ В ЛАНЦЮГУ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

В. Б. Сапожніков

аспірант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ФІНАНСУВАННЯ В БЮДЖЕТНИХ І НАУКОВИХ УСТАНОВАХ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент