Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Інвестиції: практика та досвід № 7, 2009

Економіка

М. О. Павловська

аспірант, Дніпропетровський університет економіки та права

ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. Чернікова

аспірант, МАУП

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЦЕСИ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

К. С. Жадько

к. е. н., доцент, докторант, Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"

Ю. Г. Горященко

аспірант кафедри обліку та економічного аналізу, асистент, Дніпропетровська державна фінансова академія

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

М. О. Макаров

аспірант, Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. І. Луцька

магістр міжнародної економіки

І. З. Криховецький

магістр міжнародної економіки, Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Я. Я. Слабко

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Г. М. Сербина

аспірант кафедри економічної теорії економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Н. М. Польова

аспірант, ПВНЗ "Європейський університет"

ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ

В. Г. Федоренко

д. е. н., професор, академік УАН, заслужений діяч науки і техніки України

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК

В. О. Рожков

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ" МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. О. Шишкін

к. е. н., доцент, Запорізький національний університет Р. В. Грабчук, Запорізький національний університет

ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В. В. Боднарчук

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки та управління

УПРАВЛІННЯ ПИТОМИМИ ВИТРАТАМИ УМОВНОГО ПАЛИВА — ОСНОВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ТЕЦ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. А. Иминова

аспирант, Ташкентский университет информационных технологий

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СФЕРЕ ИКТ В УЗБЕКИСТАНЕ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Ємельянов В.М.

Головний редактор, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Антонова Л.В.

Заступник головного редактора, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Норд Г.Л.

Заступник головного редактора, доктор економічних наук, профессор

Штирьов О.М.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Тимофєєв С.П.

Відповідальний секретар, кандидат наук з державного управління, доцент

Кучеренко Г.Б.

Відповідальний секретар

Abbas Mardani

Ph.D. in Philosophy Management (USA)

Бартош Гордецки

доктор політичних наук, професор факультету журналістики й політичних наук Університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Беглиця В. П.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Гармідер Л. Д.

доктор економічних наук, доцент

Гнатьєва Т. М.

кандидат економічних наук, доцент

Гришова І. Ю.

доктор економічних наук

Дацій О. І.

доктор економічних наук

Денисенко М.П.

доктор економічних наук, професор

Козловський С. В.

доктор економічних наук, професор

Кравчук А. О.

кандидат економічних наук, доцент

Кушнір С. О.

кандидат економічних наук, професор

Лазарева О. В.

доктор економічних наук, професор

Ніколюк О. В.

доктор економічних наук, професор

Плеханов Д.О.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор

Резнікова Н. В.

доктор економічних наук, професор

Сазонець І. Л.

доктор економічних наук, професор

Сазонець О. М.

доктор економічних наук, професор

Сорока С.В.

доктор наук з державного управління, професор

Стоян О.Ю.

кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, доцент

Тарасова Т. О.

доктор економічних наук, професор

Чвертко Л. А.

кандидат економічних наук, доцент

Ярошевська О. В.

доктор економічних наук, професор

Яременко Л. М.

кандидат економічних наук, доцент